2021-04-18    
Név:
Jelszó:
  
Regisztráció
Fórumaink
Olvasói levelek (5)
Kiadja:
Magyar Jazzkutatási Társaság
1023 Budapest, Lukács utca 4.
Főszerkesztő:
Simon Géza Gábor
06-30/736-3358

Alapítva: 1995. január

2011 mérleg és közhasznúsági jelentés:
2011_merleg_khjel.pdf

A Magyar Jazzkutatási Társaság a jogszabály adta lehetőségekkel élő támogatói jövedelemadójuk egy százalékát utaltatták át egyszámlánkra. Az összeget jelen kiadvány költségeihez használtuk fel. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik bennünket és ezzel lapunkat támogatásra érdemesítették.

1979-12-01 • Leposa Dezső
SZEKSZÁRD

A jazz-zenének mindig is lelkes rajongói voltak Szekszárdon.

Elég talán az elmúlt 8-10 év olyan sikeres, a közönség és a muzsikusok találkozásait jelentõ koncertjeire godolnunk, mint Garay Attila együttesének, a Benkó Dixieland vagy az éppen fénykorát élõ Syrius együttesnek forró hangulatú hangversenyei. Abban, ahogy a jazzmûfaj élt a város köztudatában, alapvetõ szerepe volt és van Dr. Kelemen Endre jazztriójának. E nagyszerû, klasszicizáló jazzt játszó trió évenként legalább egyszeri, mindig valami újat hozó koncertjei a jazz folytonos jelenlétét jelentették a város életében.

Ilyen elõzmények után jött létre 1978 decemberében a Szekszárdi Jazz Klub. Létrejöttében a Városi KISZ Bizottság segített, de a Babits Mihály Megyei Mûvelõdési Központ anyagi, és jelentõs erkölcsi támogatása alapvetõ volt a klub létrejöttében. 1979 júniusáig kéthetenként, majd a nyári szünet után, októbertõl hetenként, hétfõn esténként tartottuk foglalkozásainkat, melyeken három, alapvetõ célt tûztünk magunk elé.

1. A város jazz-zene kedvelõinek nyújtsunk lehetõséget arra, hogy megismerjék egymás zenei ízlését, zenei felvételeit.

2. Ismerkedjünk meg a jazz-zene kialakulásával, alapvetõ irányzataival.

3. Nyújtsunk lehetõséget arra, hogy szûkebb környezetünk, illetve országunk vezetõ jazz-muzsikusainak zenéjét élõben is élvezhessük.

Az elsõ célt teljesítettük.

Az 1979. téli-tavaszi "Kedvenc felvételeit bemutatja X. Y." típusú összeállításokhoz képest elõrelépést jelentettek az õszi tematikus sorozatok: "A modern jazz nagy elõadói", "A szocialista országok jazzélete", "Jazz-Rock" stb. Az elõadások, közös zenehallgatások sorát egyéb témájú foglalkozásokat (jazzfilmek vetítése, jazz-kvíz, Kisérleti Irodalmi Színpaddal közös foglalkozás) igyekeztünk színesíteni.

Talán a 2. célkitûzést sikerült a legjobban megvalósítunk. Köszönhetõ ez elsõsorban az elõadó Friedrich Károlynak, aki rendkívül színvonalas és jó zenei anyaggal illusztrált jazztörténeti elõadás-sorozatot tartott.

A 3. célt csak közelítõleg tudtuk. Jó hangulatú és kirobbanó sikerû est volt Dr. Vukán György és Bontovics Kati kamarahangversenye. Nagy sikerrel vendégszerepelt a klubban a Mûvelõdési Központ jazztriója Dr. Kelemen Endre vezetésével. A nem megfelelõ elõkészítés miatt gyengébben sikerült Kõszegi Imre és Tornóczky Ferenc bemutatkozása és az elõadómûvészek meg nem jelenése miatt elmaradt Pleszkán Frigyes és Gayer Ferenc kamara jazzestje.

Három-négy színháztermi hangversenyt is terveztünk, amelyekbõl csak kettõ valósult meg. Forró sikerû est volt az erre a hangversenyre Dr. Beke Árpáddal (trombita) kvartetté bõvült helyi jazztrió hangversenye. A Magyar és az Újvidéki Rádióval közösen rendezett koncertünkön Pege Aladár és együttese, az Újvidéki Rádió "Meta Jazz Sekciója" együttese, a Füsti-Lakatos A. duó és az Egyesült Államokban élõ Vig Tamás vibrafonos szerepelt megérdemelt nagy sikerrel.

Rendezvényeink látogatottságát megvizsgálva a klub egyértelmûen bebizonyította létjogosultságát. Jelenleg 50-60 fõs klubtagságunk van. A nem élõzenei rendezvényeket 40-70 fõ látogatja, a Kamara Jazz Esteken 80-150 fõ vett részt, a rádióval közös hangversenynek több mint 600 látogatója volt.

A klub fontos feladatának tekintette, és tekinti, hogy a város és a megye ifjúsági klubjainak színvonalas zenei programot kínálva megismertesse tagjaikat a jazz-zene irányzataival, nagy elõadóival. Így az 1979-es évben a Népbolt-klub, az 505-ös számú szakmunkásképzõ intézet, a Kórház-klub és a Tanítóképzõ Fõiskola is helyt adott egy vagy több jazzbemutatónak.

Az elkövetkezõ idõszakban az eddigiekhez hasonló színvonalon szeretnénk folytatni a hetenkénti klubfoglalkozások sorát. Eddigi tematikus sorozataink mellé "A jazz ma" és "A jazz és a mai kompozíciós zene kapcsolata" címmel szeretnénk elõadásokat szervezni. Ezen utóbbi témából a Magyar Zenemûvészek Szövetsége Jazz Szakosztálya, a "Jeunesses Musicales" szervezet és a Szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola segítségével kerekasztal-beszélgetést és bemutató hangversenyt is tervezünk 1980 nyarán.

A városi KISZ-bizottság támogatásával - a Nyári - és Téli Ifjúsági esték rock-zenei rendezvény-sorozatához hasonlóan - jazz témájú, tematikus összeállítású; hanglemez bemutatót, élõzenét, esetleg filmvetítést, azaz neves jazzegyüttesek és elõadók, stílusok és hangszerek bemutatását magukba foglaló jazzestekkel szeretnénk jelentkezni havonta, esetleg kéthavonta 1980 elejétõl.

1980 nyarán is szeretnénk megrendezni egy jazzhangversenyt a Magyar Rádióval közösen.

A felélénkült jazzérdeklõdés nyomán több, különféle összetételû jazzegyüttes is kialakulóban van városunkban, ezekrõl azonban bõvebben 1980. tavaszára várható bemutatkozásuk után szeretnénk beszámolni.

Jazz Tájékoztató 16. 1979. december