2021-04-18    
Név:
Jelszó:
  
Regisztráció
Fórumaink
Olvasói levelek (5)
Kiadja:
Magyar Jazzkutatási Társaság
1023 Budapest, Lukács utca 4.
Főszerkesztő:
Simon Géza Gábor
06-30/736-3358

Alapítva: 1995. január

2011 mérleg és közhasznúsági jelentés:
2011_merleg_khjel.pdf

A Magyar Jazzkutatási Társaság a jogszabály adta lehetőségekkel élő támogatói jövedelemadójuk egy százalékát utaltatták át egyszámlánkra. Az összeget jelen kiadvány költségeihez használtuk fel. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik bennünket és ezzel lapunkat támogatásra érdemesítették.

1934-07-02
BUDAPESTI JAZZ-ZENEKAROK (1934)

A Sternberg hangszerész cég kiadásában havonta megjelenő, nagy közkedveltségnek örvendő "Sternberg Híradó" szerkesztősége és a Sternberg cég rendkívül életrevaló ötlettel fordult az Országos Magyar Zenész-szövetség vezetőségéhez. Felmerült ugyanis az a terv, hogy a Budapesten működő jazz-zenekarokat egy pályázati hirdetmény keretében nyilvános versenyre szólítják fel, amelyet a nagyközönség várható élénk érdeklődésére való tekintettel vagy a Városi Színházban, vagy pedig a Vigadóban szándékoznak megrendezni. A Sternberg cég a nyilvános jazz-hangversenyt Szövetségünkkel karöltve szeretné lebonyolítani és ezért megfelelően kidolgozott tervezetet terjeszt a vezetőség elé. A pályázat feltételeit egyelőre csupán főbb vonásaiban ismerjük, azonban már ebből is egy nagyszabású és rendkívül figyelemreméltó akció körvonalai bontakoznak ki. Amennyiben a Szövetség vezetősége hozzájárul a tervbevett hangverseny rendezésében való közreműködéshez, aminek a jelek szerint különösebb akadálya nem volna, a pályázat feltételeit részletesen is ismertetni fogjuk és további felvilágosítással szolgálunk. A hangverseny időpontja előreláthatólag 1934. november hó.

A hangversenyen résztvevő jazz-zenekarok teljesítményeit maga a közönség ítélné meg és a szavazatok megszámlálását és azok alapján való döntést egy kir. közjegyző vezetésével működő független bizottság végezné.

A "Sternberg Híradó" és a Sternberg cég a győztes zenekarok részére rendkívül értékes díjakat tűz ki, amelyek között nagyösszegű készpénz, arany- és ezüst szakszofon, arany és ezüst szalag, továbbá a győztes zenekari tagok számára arany és ezüst érmek szerepelnek.

Nem kétséges, hogy amennyiben a jazz-hangverseny megvalósul, a közönség nagy örömmel fogja üdvözölni és kellő érdeklődést fog tanúsítani. A zenészvilágot szintén izgalomban fogja tartani a nyilvánosság előtt lefolyó verseny, melynek jutalma az anyagi természetű díjazásokon kívül erkölcsi szempontból is meglehetősen csábító, hiszen ez a verseny annak az eldöntését jelenti, hogy melyik jazz-zenekar lesz "Budapest kedvence".

Amint értesülünk, az ilyen zenekari versenyek a jazz-hangversennyel korántsem jutnának befejezéshez, mert annak közönségsikere maga után vonná egy ugyanilyen keretek között megrendezett szalonzenekari nyilvános verseny lebonyolítását.

Az ilyen versenyek külföldön már régen nem mennek újdonságszámba és csak a zenésztársadalom előnyére válna, ha ezeket itthon is rendszeresíteni lehetne.

Magyar Zenészek Lapja, 1934. július 2.