2021-10-21    
Név:
Jelszó:
  
Regisztráció
Fórumaink
Olvasói levelek (5)
Kiadja:
Magyar Jazzkutatási Társaság
1023 Budapest, Lukács utca 4.
Főszerkesztő:
Simon Géza Gábor
06-30/736-3358

Alapítva: 1995. január

2011 mérleg és közhasznúsági jelentés:
2011_merleg_khjel.pdf

A Magyar Jazzkutatási Társaság a jogszabály adta lehetőségekkel élő támogatói jövedelemadójuk egy százalékát utaltatták át egyszámlánkra. Az összeget jelen kiadvány költségeihez használtuk fel. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik bennünket és ezzel lapunkat támogatásra érdemesítették.

1903-01-01
CAKE-WALK

Ez az őrületes, de talán épen ezért kedvelt táncz a következő:
A hölgy arczczal előre áll, az ur keveset mögötte. A hölgy két karját előre, vállmagasságig kecse- sen fölemeli, az ur a hölgy bal kezét könnyedén fogja. Mindketten, ur és hölgy, bal lábbal kezdenek.

I. rész (4 ütem)
1. Ugrás a jobb lábra, a bal láb kinyujtása a második állásba. A tekintetnek a lábhegyen kell nyugodni.

2. Ugrás a jobb lábra és a bal láb visszarántása a hátsó 3-ik, lebegő állásba.

3. Ismétlés.

4. Ismétlés.

II. rész.
Négy pas chassé, a bal láb kezdi, a tánczterem közepe felé, de rézsutos irányban. Ugyanaz jobbra a körállásba. Azután elülről ujra kezdve. A táncz könnyed, kecses legyen és ügyelni kell arra, hogy a második rész sasirozása el ne fajuljon és orfeumszerüvé ne váljék.

KÖRTÁNCZOK - A VERBUNKOS, TOBORZÓ, CSÁRDÁS, KÖRMAGYAR, KERINGŐ, BOSTON, POLKA ÉS CAKE-WALK ISMERTETÉSE ÉS OKTATÁSA (Szerkeszti Ilosvai Hugo). KÖZHASZNU KÖNYVTÁR 39. sz. 30-31., PFEIFER MANÓ KIADÁSA, Budapest, IV., Muzeum körut 39. /cca 1903/