2021-10-21    
Név:
Jelszó:
  
Regisztráció
Fórumaink
Olvasói levelek (5)
Kiadja:
Magyar Jazzkutatási Társaság
1023 Budapest, Lukács utca 4.
Főszerkesztő:
Simon Géza Gábor
06-30/736-3358

Alapítva: 1995. január

2011 mérleg és közhasznúsági jelentés:
2011_merleg_khjel.pdf

A Magyar Jazzkutatási Társaság a jogszabály adta lehetőségekkel élő támogatói jövedelemadójuk egy százalékát utaltatták át egyszámlánkra. Az összeget jelen kiadvány költségeihez használtuk fel. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik bennünket és ezzel lapunkat támogatásra érdemesítették.

2010-06-13 • Dr Benkő Csabáné
Dr Benkő Csaba jazz hagyatéka
benkocaba.jpg

Dr Benkő Csaba 1934. január 8-án született Vértesen. Iskoláit Nyíregyházán kezdte, középiskoláit a Debreceni Csokonai Gimnáziumban végezte 1952-ben. Ez évben kezdte meg tanulmányait a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. 1958-tól a Miskolci MÁV Igazgatóság Egészségügyi főcsoport keretében fekvőbeteg-ellenőrző orvosként kezdte a pályáját. Ezután a MÁV Rendelőintézet igazgatóhelyetteseként 1973-ig dolgozott, és az összevonáskor a MÁV Területi Egészségügyi Központ igazgató főorvosaként 1999-ig, nyugdíjbameneteléig tevékenykedett. 2004. január 20-án hosszantartó súlyos betegségben halt meg.

Apja tanító volt, - aki a II. világháborúban elesett – de szülői indittatása révén gyermekkorától érdeklődött az irodalom és a zene iránt. Iskolai rendezvényeken szavalt, énekelt és a kántortanitó apja mellett részese volt a kóruséneklésnek. Középiskolásan kezdetben az opera iránt érzett vonzalmat, és a komolyzenei bérletes hangversenyek szorgalmas látogatója, hallgatója volt. Egyetemistaként a jazz iránti rajongása élete végéig meghatározta fő hobbyját és gyűjtőszenvedélyének tárgyát. Gazdag szellemi hagyatékát értékes könyvtára, hanglemez- és CD jazz-gyűjteménye és külföldi útjainak többezer darabos DIA-tára jellemzi és megőrzi.

1960-ban nősült, felesége /sz.:Orbán Ilona/ zenei pályára készült, de a sors úgy hozta, hogy 1957-től a Miskolci Megyei Könyvtár zenei könyvtárosaként dolgozva, magán életében megértő partnerként járult hozzá a jazz-gyűjtemény kialakításához.

Benkő Csaba tájékozódási forrásai voltak: Pernye András:A jazz. /Gondolat, 1964/; Gonda János: Jazz. /Zeneműkiadó,1965/ ; Leonard Feather: The Encyclopedia of Jazz /1962/ és LeRoy Jones: A blues népe. /Európa,1963./ könyvek. A szakfolyóiratokat rendszeresen böngészte. Ezek: a Down Beat, der Spiegel /kritikai rovata/, Jazz Journal International, Jazz Review és a Melody Maker. Figyelte a magyar cikkeket is a Muzsikában, az IPM-ben etc.

A Magyar Rádió „Könnyűzenei Híradó” című Pernye András vezette sorozat rendszeres hallgatója volt és az ezt követő jazz adásokat – kazettára másolva – meg is őrizte.

Személyes levelező partnere – egy Amerikában élt ismerőse révén – minden Őt érdeklő új korong, CD megjelenéséről értesült, ezáltal egyenkénti rendeléssel hozatta be a kiadott GRP, Blue Note és más hiteles kiadók sorozatait, felvételeit. Különös rajongással gyűjtötte Louis Armstrong és Ella Fitzgerald archív és live koncert felvételeit szinte a teljesség igényét megcélozva. Megadatott az a szerencse, hogy a budapesti koncertjeiket élőben is meghallgathatta. A jazz „klasszikus” korszakainak zenéjét részesítette előnyben, /az archaikus jazztől a 70-es évek főbb irányzatáig/ de nyitott volt napjaink új zenéje és ennek előadói iránt is. Ez nyomon követhető a hagyaték anyagában.

Örömömre szolgál, hogy ez a jazz irodalmát reprezentáló hangzóanyag egy közgyűjteményben, az Országos Idegennyelvű Könyvtár Zeneműtárában kaphatott elhelyezést. Köszönet az intézmény vezetőjének és a zenei gyűjtemény munkatársainak!

Kívánom és azt szeretném, hogy a jazz iránt affinitást érző fiatalok és a meglévő jazz rajongók örömet leljenek a zenei könyvtár most induló új szolgáltatásában: a JAZZ ZENE hallgatásában!