2021-04-18    
Név:
Jelszó:
  
Regisztráció
Fórumaink
Olvasói levelek (5)
Kiadja:
Magyar Jazzkutatási Társaság
1023 Budapest, Lukács utca 4.
Főszerkesztő:
Simon Géza Gábor
06-30/736-3358

Alapítva: 1995. január

2011 mérleg és közhasznúsági jelentés:
2011_merleg_khjel.pdf

A Magyar Jazzkutatási Társaság a jogszabály adta lehetőségekkel élő támogatói jövedelemadójuk egy százalékát utaltatták át egyszámlánkra. Az összeget jelen kiadvány költségeihez használtuk fel. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik bennünket és ezzel lapunkat támogatásra érdemesítették.

1928-02-02 • Brichta Cézár
Jazz-band!

Európa és Ázsia
vérből kiszögelt országhatárait
átvágva,
kenyértelen hajnalokon és halálsikolyon át,
szerelmes sóhajon
és részeg kábulaton keresztül!
Szahara homokos sivatagjain,
nagyvárosok fülledt kőtengerin szétterpeszkedve,
mindenütt - mindenütt -
szól a jazz-band!

Megrémült kürtök és a szaxofon furcsa,
rekedt ritmusa tüzeli
a megalvadt vért!
Hullahegyek nyúlványain fölgyújtja a kóválygó szédületet.
Testek - kifáradt, vonzó testekbe
meleg őrületet liheg,
vak, vad görcsbe rángatóznak az idegek,
a vágy kéje liheg a pórusokban!!
Ó, mit a holnapok púpja,
a szegénység vacogtató réme,
a gépek rabszolgáinak lekötött erői,
az éjszakába fölnyúló karok esdeklése,
Ó, mit a holnapok sívársága,
a temetők rémsége,
a születők reménytelen kínja!
Ó, mit a hegykolosszusba növekedett hazugságmonstrumok
pusztító számumkai!
Jaj!! ... Szól a jazz,

keleten, délen nyugaton, északon, mindenütt, mindenütt
vad ritmusát dobolja a szél,
a rádió hullámai küldik egymás felé,
az ajkak vonítják - a karok rángatják - a testek lihegik, -
... Kultúra. Civilizáció. Igazabb holnapok sírgödre fölött
széttárult testek rángatódznak
és borzalmas halotti táncukba
búg, sikong, hörög, vonít, kiált -
a jazz-band!  

Népszava 1928. február 2.