2021-03-09    
Név:
Jelszó:
  
Regisztráció
Fórumaink
Olvasói levelek (5)
Kiadja:
Magyar Jazzkutatási Társaság
1023 Budapest, Lukács utca 4.
Főszerkesztő:
Simon Géza Gábor
06-30/736-3358

Alapítva: 1995. január

2011 mérleg és közhasznúsági jelentés:
2011_merleg_khjel.pdf

A Magyar Jazzkutatási Társaság a jogszabály adta lehetőségekkel élő támogatói jövedelemadójuk egy százalékát utaltatták át egyszámlánkra. Az összeget jelen kiadvány költségeihez használtuk fel. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik bennünket és ezzel lapunkat támogatásra érdemesítették.

1999-06-11 • Abella Ilona
A TWO JAZZERS TÖRTÉNETE ÉS DISZKOGRÁFIÁJA

BEVEZETÕ

A TWO JAZZERS, azaz MOCSÁNYI László és LAKOS Tibor duettje az elsõ igazi európai jazzvokál, amely több mint fél esztendõvel hamarabb készítette elsõ lemezfelvételeit, mint az ebben a mûfajban hasonló zenét, jazz(es) hangszerimitációkat produkáló, etalonnak tekintett, de a TWO JAZZERSnél nagyobb létszámú amerikai Mills Brothers.

Érdekes, hogy a korabeli sajtóban nem találtam arra vonatkozó írást, vagy akárcsak utalást is, hogy a manapság számos európai jazzvokál õsapjának tekintett amerikai Revellers együttes, amelynek lemezei a húszas évek közepétõl Magyarországon is kaphatók voltak és amelynek felvételei sûrûn felhangzottak a Magyar Rádióban is, bármilyen (közvetlen, vagy közvetett) hatással lett volna a magyar duóra.

Meg kell jegyeznek ugyanakkor, hogy a történeti szemlélettel felvértezett, összehasonlítással is foglalkozó újabbkori szakemberek, így például a német Gerd Ahlers már ide vezeti vissza a gyökereket, különös tekintettel a német Comedian Harmonists vokálra (1), amelynek mára komoly irodalma van és 1999. elején Budapesten is bemutatták a róla szóló filmet.

Míg Ahlersnek a többi vokál, így a szintén magyarokból álló, Kardos István vezette Kardosch-Sänger és az Ábel Pál vezette Die Abels esetében egyértelmûen igazat kell adnom, ez a The Revellersbõl való eredeztetés csak kisebb mértékben áll a TWO JAZZERSre. Ez abból ered, hogy a TWO JAZZERS valójában csak két énekesbõl állt, amivel nehéz lenne a a német Schuricke-Terzett, vagy a Budapesten is sikerrel vendégszerepelt másik német vokál, a The Four Admirals hangzásvilágát produkálni. Ugyanakkor egyértelmû, hogy a még nem említett német vokálokkal (Melody Gents, Singing Babies, Harmony Boys, Die Fidelios, Humoresk Melodios) egyetemben a humoros poénok pazar kidolgozása, az ügyes frazírozások, az ötletgazdag hangszerelések, a gondosan felépített hangszínvariációk valamennyi vokálra, így a MOCSÁNYI-LAKOS kettõsre is jellemzõek voltak. Mocsányiék esetében még külön ki kell emelnünk a magyar nyelvû felvételek jól megválasztott szövegeit/szövegíróit, amelyek/akik nagyban hozzájárultak a magyarországi sikerhez.

Ami még külön figyelemreméltó, hogy a vokál és a kíséret pont a TWO JAZZERS esetében (és néhány alkalommal a szintén magyar Die Kardosch-Sänger hangfelvételein) volt megítélésem szerint az említettek közül összességében a legjazzessebb. Itt természetesen nem a teljes repertoárt, hanem a vokálok jazzbe sorolható felvételeit kell vizsgálnunk, mindenekelõtt a repertoár százalékában és nem utolsósorban az ezeken hallható jazz(es) hangszerelések, szólók jazzmennyiségét (jazztartalmát) és jazzminõségét illetõen.

Rendkívül fontos hangsúlyozni, hogy valamennyi jazzvokál az amerikai vaudeville hagyományokból is táplálkozott. Márpedig a vaudeville egyik legfontosabb jellemzõje, legyen szó európai mûzenei darabról, vagy afrikai zenérõl, a kifigurázás, a paródia. Ez az, amiben a MOCSÁNYI-LAKOS kettõs igazán erõs volt:

"Rájöttünk arra, hogy jazzszempontból milyen értékek lakoznak egy Beethoven nyitányban." (2)

Az efajta új közegbe helyezéssel természetesen nemcsak a tengerentúli, de az európai vándortársulatok is éltek. Ráadásul az európaiak az amerikai vaudeville társaságoknál lényegesen közelebb voltak térben és idõben az elsõdleges európai mûzenei forrásokhoz, amelyek valamennyiük számára elsõrendû ihletõ forrásul szolgáltak.

Hogy a MOCSÁNYI-LAKOS kettõs a maga idejében komoly színpadi- és lemezvetélytárs volt valamennyi fentebb említett vokálegyüttes számára, azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a közelmúltban Rivalen der Comedian Harmonists. Warum, weshalb, wieso? címmel jelent meg egy, az összehasonlítást jelentõsen megkönnyítõ CD összeállítás (3) amelyen a duó egyik legjelentõsebb jazzfelvétele, a Bimbambulla szerepel.

A TWO JAZZERS nem kevesebb mint 33 felvétele bizonyult valamilyen mértékben mai fogalmaink szerint is jazznek. Ez a mintegy 100 percnyi anyag a 20-as évek vége, a 30-as évek eleje magyarországi jazzének fontos dokumentuma.

A MOCSÁNYI-LAKOS kettõs lemezfelvételein számos jelentõs, hosszú ideig Európában élõ amerikai (például a bendzsós Michael Danzi, a szaxofonos Teddy Kline, a szaxofonos/klarinétos Billy Barton), dél-afrikai (a zongorista Edgar Adler Adeler) jazzmuzsikus is közremûködött. Ugyanakkor jelentõs a korai európai jazzmuzsikusok részvétele is a felvételeken: többek között dolgozott velük Georg Hirst angol trombitás, a zongorista Bronislaw Kaper, a holland trombitás Louis de Vries és a rézfúvós basszust szolgáltató másik holland, Jack de Vries.

A jazzfelvételek egy része német, angol és magyar LP-ken és CD-ken folyamatosan kiadásra kerül, ami a TWO JAZZERS mai elismertségét, keresettségét, igazi idõtállóságát bizonyítja.

Tanulmányom a kezdetektõl, a két muzsikus 1903-as születésétõl a hanglemez karrier, illetve a rendszeres, dokumentált budapesti fellépések végéig, 1933. decemberéig követi nyomon a TWO JAZZERS pályafutását.

A LEMEZKARRIER ELÕTTI ÉVEK

MOCSÁNYI László 1903-ban született Budapesten. LAKOS Tibor szintén 1903-ban, de fél esztendõvel késõbb, ugyancsak Budapesten jött a világra. Iskolai tanulmányaik során a Markó utcai reáliskolában (gimnáziumban) ismerkedtek össze és egy életre szóló barátságot kötöttek. Kettõjük közül LAKOS volt a jobb tanuló és a szebb fiú is, aki eredetileg mérnök akart lenni, majd hamarabb is nõsült. MOCSÁNYI gabonakereskedõnek készült..

LAKOS Tibor a Nemzeti Zenedében Baré Emilnél tanult hegedülni. A jónevû hegedûmûvész-tanár 1903 és 1933 között a Magyar Királyi Operaház zenekara és a Filharmóniai Zenekar koncertmestere volt.

MOCSÁNYI László az ismert német zeneszerzõ, Engelbert Humperdinck berlini Mûvészeti Akadémia zeneszerzés mesterosztályában végzett Kelen Hugó ének és zeneszerzés növendéke volt és maga is elsõsorban zeneszerzõi babérokra vágyott.

A Markó utcai iskola kamarazenekarában együtt zenélt MOCSÁNYI és LAKOS:

"Komolyan, nívósan és unalmasan." (4)

"Minden osztályon átmuzsikáltuk magunkat. Érettségi elõtt Tibi bukásra állt s a tanár úr figyelmeztette, hogy csak úgy engedi érettségire, ha a legközelebbi órán jól felel.

-Sajnos, akkor nem lesz idõm az évzáró ünnepélyre gyakorolni, annyit kell tanulnom, - mondta LAKOS és a tanár úr megkönyörült." (5)

LAKOS Tibor és MOCSÁNYI László sokszor a kamarazenekar mellett külön is gyakoroltak együtt és a próbák közti szünetekben, majd más szabad perceikben is a maguk szórakoztatására elkezdték a hangszer nélküli jazzband elõadást, amikoris a jazzband egyes hangszereit énekhangjuk helyettesítette. A móka mind mûvészibb lett és egyre inkább szûkebb társaságuk egyik kedvencévé váltak. Maguk írták a tréfás szövegeket, átírták, áthangszerelték a meglevõ zenéket és egyfajta halandzsanyelvvel is operáltak, amely nagyban hasonlított a számos nép folklórjában elõforduló szövegnélküli improvizált énekhez.

A két rokonszenves fiatalember a Fényes-féle internátus diákbálján jazzmókáival alaposan megnevettette társait.

A komolyabb megmérettetésnek, a rádióba kerülésnek két elbeszélt változata is létezik.

Az 1934-es változat így szól Vig György tollából:

"Háromszor próbáltunk Szõts igazgató elé jutni, de nem sikerült és ekkor segített egy kis linkség. Telefonon felhívtuk a Studiót (6) és az egyik napilap szerkesztõsége nevében Szõts igazgató urat kértük. Persze rögtön kapcsoltak, mire Laci a következõket mondta a mikrofonba: Halló! Ne tessék megijedni és haragudni se, nem szerkesztõség beszél, hanem ketten vagyunk itt, MOCSÁNYI Lászlõ és LAKOS Tibor, nem tudunk az igazgató úr elé jutni… Tessék minket meghallgatni…Szõts nem ijedt meg, nem haragudott s másnap meghallgatta a mûsorunkat. Így jutottunk be a rádióhoz." (7)

Az újabbkori változat õsforrására nem sikerült ráakadni:

"Nagy gond szakadt a nyakunkba. Elfogyott a zsebpénzünk. Addig tanakodtunk, míg az a mentõötletünk támadt, hogy elmegyünk Szõts direktorhoz és megpróbálunk bejutni a mikrofon elé. Szerencsénk volt, mert éppen felvételi próba volt." (8)

Maga a meghallgatás, szokás szerint, rövid volt:

"Elõadtuk az egész repertoárunkat, ami persze nem volt túlságosan nehéz, hiszen összesen három számunk volt. Már az elsõvel olyan sikert arattunk, hogy Polgár Tibor, aki afféle zenei mindenese volt a rádiónak, kiesett egyensúlyhelyzetébõl és nagy hahota közepette a földre zuhant. Ennek köszönhettük, hogy nyilvánosság elé léphettünk." (9)

1928. július 3-án lépett fel elõször a Magyar Rádió élõ adásában a MOCSÁNYI-LAKOS énekkettõs.

BIO-DISZKOGRÁFIA

A bio-diszkográfiai részekben teljes a kronológiai sorrend. Az anyagba beépítettem azokat a MOCSÁNYI-LAKOS kompozicókat, amelyekbõl más zenészek is készítettek hangfelvételeket.

A diszkográfiai adatok sorát a zenészek (vagy a zenekar) nevének kiemelt változata nyitja.

A következõ adatsor már az elsõ tárgyalt lemezfelvételi alkalom (session) adatait tartalmazza az alábbi sorrendben: alfanumerikus sessionszám, zenész (vagy zenekar) megnevezése, lemez címe, kettõspont után következik a zenészek felsorolása. Zárójelben található a hangszer(ek) nevének nemzetközileg használt rövidítése.

A következõ sorban a felvétel helyszíne és dátuma következik.

A továbbiakban az oldal bal szélétõl kezdve a következõ adatok találhatók soronként: J (jazzfelvétel), vagy NJ (nem jazzfelvétel) rövidítés, matricaszám (felvételszám), a játszott darab címe, ezt zárójelben követi a szerzõ(k) neve, amelyeket saját kutatásaim alapján sikerült jelentõsen kiegészítenem. A sort a lemezmárka (label) neve, zárójelben a kiadási ország megjelölése a nemzetközi gépkocsijeleknek megfelelõen, a kiadási szám(ok), majd végül a hanghordozó formátumának (LP, CD) megnevezése zárja. Ez utóbbi alól kivételt képeznek az eredeti kiadások, amelyek mind 78-as fordulatú normállemezen jelentek meg és ezért (az ezirányú nemzetközi gyakorlatnak megfelelõen) külön nem jelöltem õket.

A sessiont néha egy megjegyzés rovat zárja, amely általában az újabb (LP, CD) kiadásokra vonatkozó tudnivalókat tartalmazza.

A J (jazzfelvétel), vagy NJ (nem jazzfelvétel) besorolásra vonatkozóan messzemenõen figyelembe vettem a vonatkozó szakirodalmi ajánlásokat, mindenekelõtt a nemzetközi jazzdiszkográfiák erre vonatkozó adatait, a két rendelkezésre álló korábbi feldolgozás (Bergmeier, Simon) ezirányú megjegyzéseit, valamint Horst Bergmeier, Wolfgang Hirschenberger, Rainer E. Lotz, Andreas Schmander és Simon Géza Gábor személyes véleményét az egyes darabokkal kapcsolatban, de a besoroláskor egyéni véleményt alakítottam ki.

A diszkográfiákban használt rövidítéseket a nemzetközi gyakorlatnak megfelelõen az alábbiak szerint használom:

arr arranger hangszerelõ
as alto saxophone altszaxofon
b bass (string bass) bõgõ
bb brass bass rézfúvós basszus
bj banjo bendzsó
cello violoncello gordonka, cselló
cl clarinet klarinét
cond conductor karmester
dr drums dob
fl flute fuvola
g guitar gitár
hawg Hawaiian guitar hawaii gitár
ld leader együttesvezetõ
p piano zongora
reeds saxophones/clarinets szaxofonok/klarinétok
sax saxophone(s) szaxofon(ok)
ss soprano saxophone szopránszaxofon
strings string section vonósok, húrosok
tb trombone pozan, harsona
tp trumpet trombita
ts tenor saxophone tenorszaxofon
tu tuba tuba
vib vibraphone vibrafon
viol violine hegedû
viola viola mélyhegedû
voc vocal ének

***

"Amikor egy slágerszerzõ meghallotta, hogy gramofonba fogunk énekelni, felajánlotta legújabb szerzeményét, a 'Maga csúnya' címû számot. Ez elõl mi õszintén kitértünk, de addig járt a nyakunkra, hogy felvesszük lemezre a számot, csakhogy békében élhessünk. Ez lett az egyik legnagyobb sikerünk. Talán éppen azért, mert ezt a számot igazán igyekeztünk kifigurázni." (10)

[1] The two Jazzers. MOCSÁNYI László és LAKOS Tibor zongorakísérettel: MOCSÁNYI László (voc, effects), LAKOS Tibor (voc, effects), ismeretlen (p)

Valószínûleg. Bukarest, Románia, kb. 1928 õsze

NJ WH 1781/ Ibolyák, lila ibolyák. Blues   (MALCSINER Béla-KOVÁCS Kálmán) Columbia (GB) D.30705
NJ WH 1782/ Maga csúnya. Slows fox (GARAI Imre) Columbia (GB) D.30704
J WH 1783/34833 Oly jó ez a vasárnap. Blues (MÁRKUS Alfréd – WEINER István) Columbia (GB) D 30706
NJ WH 1784/ Nincs messze Kairó. Charleston (ÁBRAHÁM Pál – HARMATH Imre) Columbia (GB) D 30704
NJ WH 1785/ Gyere Josephine. Charleston (ZERKOVITZ Béla-SZILÁGYI LÁSZLÓ) Columbia (GB) D.30705,
Qualiton (H) LPX 16630 (LP)
J WH 1786/34832 Nevet a Róth (MÁRKUS Alfréd-WEINER István) Columbia (GB) D 30706

Megjegyzés: Qualiton (H) LPX 16630 (LP): Ezt fütyülte egész Pest. ZERKOVITZ Béla dalaiból.

[2] The two Jazzers. MOCSÁNYI László és LAKOS Tibor zongorakísérettel: MOCSÁNYI László (voc, effects), LAKOS Tibor (voc, effects), ismeretlen (p)

Bécs, Ausztria, kb. 1928. õsze

NJ WH 1859/36620 Pincér fizetek. Charleston (LAJTAI Lajos-BÉKEFFY László Columbia (GB) D 15783
J WH 1860/ Csicsóné drága... Foxtrott (BACHMANN József-Imre GARAI) Columbia (GB) D 15781
J WH 1861/ Du-du-du-dudold velem. Slowfox (MOCSÁNYI László-LAKOS Tibor) Columbia (GB) D 15781

[3] refrént énekli: MOCSÁNYI-LAKOS duó, kísér The Bristol Band: MOCSÁNYI László (voc, effects), LAKOS Tibor (voc, effects), ismeretlen band, a.o. (viol), (sax), (celesta), (p), (bj), (b), (dr)

Bécs, Ausztria, kb. 1928. õsze

NJ WH 1862 Télen nagyon hideg van. Foxtrot (LAJTAI Lajos-BÉKEFFY László) Columbia (GB) D 15782

[4] The two Jazzers. MOCSÁNYI László és LAKOS Tibor zongorakísérettel: MOCSÁNYI László (voc, effects), LAKOS Tibor (voc, effects), ismeretlen (p)

Bécs, Ausztria, kb. 1928. õsze

NJ WH 1863/36621 Ugye felhív holnap telefonon. Slowfox (LAJTAI Lajos-BÉKEFFY László) Columbia (GB) D 15783

[5] refrént énekli: MOCSÁNYI-LAKOS duó, kísér The Bristol Band: MOCSÁNYI László (voc, effects), LAKOS Tibor (voc, effects), ismeretlen band, a.o. (viol), (sax), (celesta), (p), (bj), (b), (dr)

Bécs, Ausztria, kb. 1928. õsze

NJ WH 1864 Pá kis szívem pá. Blues (LAJTAI Lajos-BÉKEFFY László) Columbia (GB) D 15782

A rádióban meglehetõsen sûrûn felhangzottak a MOCSÁNYI-LAKOS kettõs gramofonlemez felvételei. Ennek nyomán megnõtt a népszerûség és a duó sikerétvágya is nagyobb lett:

"De a láthatatlan színpad nem elégített ki. Az Andrássy úti Színpad volt elsõ színpadi fellépésünk színhelye. Rövid idõre szóló szerzõdésünket háromszor kellett prolongálni. Tódult a közönség, hogy láthassa ezt a két fiút." (11)

"A rádióban sikerünk volt s mint elsõ jazz-duó mindjárt színpadi szerzõdést is kaptunk." (12)

1928. október 18-november 22. Andrássy úti Színház, Budapest. Kísérõjük egy jazzband, feltehetõen a Bristol Band
1928. október 21. Zeneakadémia, Budapest
1928. december. Újabb szerzõdés a budapesti Andrássy úti Színházban
1929. január 6. Városi Színház, Budapest. Matiné élõ rádióadással
1929. január 11. Magyar Rádió élõadás
1929. január 11-tõl Blaha Lujza Színház (Szerecsen [ma: Paulay Ede] u. 35.): Mocsányi-Lakos jazzduó
1929. január 19. Magyar Rádió élõadás
1929. január 27. Búcsúkoncert Budapesten

"… rövidesen külföldre is elkerültünk, Berlinbe, ahol nagy plakátokon hirdettek bennünket mint 'The Two jazzers', eredeti amerikai jazzhumoristákat. A második elõadáson az elsõ sorból valaki hangosan felszólt a színpadra: ‘Hiszen ez a MOCSÁNYI és a LAKOS', s a következõ elõadásokon a konferanszié már így konferált be bennnünket: ‘Most következnek az eredeti amerikai jazzénekesek, akik mint minden valódi amerikai, szintén pestiek.'" (13)

1929. február. Haller Revû, Berlin
"1928-tól Berlinbe - az akkori könnyûzenei fõvárosba - tették át székhelyüket, ahol a számtalan hanglemez mellett, az egyik elsõ hangosfilm fõszereplõi is. Jellemzõen színpadi show, amelyet felépítenek maguknak, népszerûségüket a látvány és a magyarul, németül, angolul elõadott tréfás szövegek mellett a hangszerimitációk és a scat ének kísérletek is növelték." (14)
"Berlinben … készítettek … egy húszperces hangosfilmet, amely egyike az elsõknek" (15)
"a Terra beszélõfilmgyár kis egyfelvonásost íratott számukra, melyben õk játszották a fõszerepet." (16)

1929. február. Felvétel a berlini Terra filmgyárban
1929. március-június A Kurt Robitschek vezette berlini Kabarett der Komikerben, Lehniner Platz.
1929. március 19. Az elsõ élõ rádióadás Berlinbõl:

"Berlinbe hívtak és egy szép napon akinek lámpás készüléke volt, újra hallhatott a berlini rádió hullámhosszán, ahol The TWO JAZZERS név alatt léptünk fel. Ekkor készült a legtöbb és legjobb hanglemezünk. Angol, német és magyar nyelven adtuk elõ számainkat. A legérdekesebb és a rádióvilágban legnagyobb feltûnést keltett az, hogy a MOCSÁNYI és LAKOS duó teremtette meg az elsõ radio stagionét. Vagyis a vándorló vendégszereplõ körútra induló rádió mûsorszámot." (17)

[6] "Red" Roberts und sein Orchester ("Red" Roberts mit seinen 10 Solisten mit englischem Gesangstrio)*: ismeretlen zenészek, valószínûleg Max Neuf & ismeretlen (tp), Georg Lohmann (tb), Billy Barton (cl, as), Franz Feith (reeds), Ludwig Rüth (reeds), ismeretlen (reeds), Eugen Berman, Joe Bund (viol), "Red" Roberts (Theo Mackeben) (p, arr, ld), Frank Goedel (g), Arthur Brosche (bb), Leon Collier (dr), MOCSÁNYI László (voc), LAKOS Tibor (voc), Walter Jurmann (voc)

Berlin, Németország, 1929. március

J HP.2-T Aus der Werkstatt der Ultraphon-Schallplatte. Teil II. [Sweethearts Of All My Dreams] (Art Fitsch-Kay Fitsch-Bert Lowe) Ultraphon (D) Werbe/Einführugsplatte [promotion record],
Bob's Music (D) Bob-CD 3 (CD)
J 10061 I Love You Sweetheart Of All My Dreams                                (Art Fitsch-Kay Fitsch-Bert Lowe) Ultraphon (D) A.107*

Megjegyzés: Bob's Music (D) Bob-CD 3 (CD): Die Susie bläst das Saxophon. Hot Dance in Berlin 1924-1932

[7] The two jazzers, Duett in Deutsch mit Klavier, Violine und Ukulele: MOCSÁNYI LÁSZLÓ (voc), LAKOS Tibor (voc), prob. Bronislaw Kaper (p), ismeretlen (viol), (ukulele)

Berlin, Németország, 1929. április

NJ BL 5384-I Ein Lied aus Hawaii (Mario Baldon-Richard Ratso) Electrola (D) EG 1352,
Disque Gramophone (F) K-5835

[8] The two jazzers, Duett in Deutsch mit Klavier: MOCSÁNYI LÁSZLÓ (voc), LAKOS Tibor (voc), prob. Bronislaw Kaper (p)

Berlin, Németország, 1929. április

J BLR 5385-II Bimbambulla (Karl M. May-Charles Amberg) Electrola (D) E.G. 1352,
Disque Gramophone (F) K-5835,
Harlequin (GB) HQ 2015 (LP),
Duophon (D) CD 01 42 3 (CD)

Megjegyzés: Harlequin (GB) HQ 2015 (LP): Jazz And Hot Dance In Hungary 1912-1949.
Duophon (D) CD 01423 (CD): Rivalen der Comedian Harmonists. Warum, weshalb, wieso?

[9] MOCSÁNYI Laszlo és LAKOS Tibor jazzimitátorok és humoristák: MOCSÁNYI László (voc), LAKOS Tibor (voc), ismeretlen kíséret

Berlin, Németország, 1929. április/május

NJ 73004 Jázminillat. Tango-dal                                                (MOCSÁNYI László-LAKOS Tibor-KUTHY György) Parlophon (D) B.1307
NJ Ho 747 (=73004) Jázminillat. Tango-dal                              (MOCSÁNYI László-LAKOS Tibor-KUTHY György) Odeon (H) A 197118
73005 Hej! Katyi gyere ki! (BACHMANN József-KUTHY György) Parlophon (D) B.1307
Ho 748 (=73005) Hey! Katyi gyere ki!                                   (BACHMANN József-KUTHY György) Odeon (H) A 197118

"Az átmenet talán legtipikusabb példája a Mocsányi-Lakos duó, akik jazz elemeket is alkalmaznak, és kísérleteznek scat énekléssel, többnyire a Ben Berlin big-banddel léptek fel a zene akkori európai fõvárosában, Berlinben. Több mint kétszáz lemezük zömét is itt készítették." (18)

[10] Laci und Tibi "The two Jazzers": László (Laci) MOCSÁNYI (voc), Tibor (Tibi) LAKOS (voc), ismeretlen (voc), Ben Berlin Orchestra

Berlin, Németország, 1929. április/május

NJ Marie (Maria). Waltz (Irving Berlin) -1 Gramophon/Polydor (D) 22318
NJ Sunshine And You (Du und der Sonneschein). Waltz (Edwards) -1 Gramophon/Polydor (D) 22318
NJ Erst sagen Sie "ja", dann sagen sie "nein" (Egen-Rotter).   Slow-Fox -2 Gramophon/Polydor (D) 22319
NJ Ich sah Lisbeth im Paradiesbett. Foxtrot (Wills-Rollins) -2 Gramophon/Polydor (D) 22319
J 241.BT-II Schatz, du kannst mich mal küssen (Peculiar). Foxtrot (Corbell-Yoell-Goldstein) -3 Gramophon/Polydor (D) 22320
NJ 262.BT-II Heute fliegt der Luxus-Zeppelin. Onestep      (Dauber-Beda) -3 Gramophon/Polydor (D) 22320
NJ Wann seh' ich dich, oh Magdalene? Foxtrott (Fall-Beda) -2 Gramophon/Polydor (D) 22321
NJ Wenn die blauen Veilchen Blüh'n                                                  (When The Mag-Mag-Maggies Sing). Fox trot (Rockwell-Roxy) -2 Gramophon/Polydor (D) 22321

Megjegyzés: -1: Solo English, -2: Solo German, -3: Scat Trio

[11] Laszlo und Tibor. Die beiden Jazzimitatoren: MOCSÁNYI László (voc), LAKOS Tibor (voc), ismeretlen (p)

Berlin, Németország, 1929. május

J Be 8211 Ich geh' so gern mit Erika... (L. Herscher-Roxy) Odeon (D) A 45797
NJ Be.8212 Der Duft der eine schöne Frau begleitet Odeon (D) A 457..
NJ Be.8213 Es gibt eine Frau die dich niemals vergisst Odeon (D) A 457..
J Be 8214 Wonderful Girl. Slow-Fox (Nico Dostal-Charles Amberg) Odeon (D) A 45799

[12] MOCSÁNYI és LAKOS. Kíséri: Homocord tánczenekar: Teddy Kline and his Orchestra (Teddy Kline's Virginians, The Virginians): MOCSÁNYI László (voc), LAKOS Tibor (voc), George Hirst or Hans Dorn (tp), Louis de Vries (tp), Ben Pickering (tb), Teddy Kline (as, cl, ld), Christian Wagner (ts, cl), Helmuth Friedrich (bars), Georg Haentschel (p), Mike Danzi (bj-solo, g), Werner Jacobs (b, tu), Dick Stauf (dr)

Berlin, Németország, 1929. május

J H-63152 Dobog a szíved. [=Ain't Misbehavin'] Slow-fox (Waller-Brooks-SZENES Andor) Homocord (D) U.4-215
NJ H-63153 Mondja édes komámasszony. Foxtrot               (ZERKOVITZ Béla-SZILÁGYI László) Homocord (D) U.4-213
NJ H-63155 Miki egér. Foxtrott (Carlton-PÁSZTOR) Homocord (D) U.4-212

"Egy idõ után kellemetlen érzésünk volt, mert a Virginians jobban játszott, mint Fred Bird studiózenekara. … A felvételeken számos énekessel dolgoztunk. Luigi Bernauer énekelte az összes német nyelvû számot; velünk énekelt a Two Jazzers énekkettõs. Az Ain't Misbehavin'-ben én játszottam a melódikus szólót és az akkordokat a Two Jazzers-szel. A diszkográfiákkal ellentétben Teddy Kline játszotta az összes hot kórust és senki más! Szaxofonsoundja hasonló volt Frankie Trumbaueréhoz és a pillanat ihletésének megfelelõ hot szólókat tudott játszani." (19)

[13] MOCSÁNYI László. Kíséri: Homocord tánczenekar: MOCSÁNYI László (voc), Teddy Kline and his Orchestra (Teddy Kline's Virginians, The Virginians): George Hirst or Hans Dorn (tp), Louis de Vries (tp), Ben Pickering (tb), Teddy Kline (as, cl, ld), Christian Wagner (ts, cl), Helmuth Friedrich (bars), Georg Haentschel (p), Werner Jacobs (b, tu), Mike Danzi (bj-solo, g), Dick Stauf (dr)

Berlin, Németország, 1929. május

NJ H-63156 Írna még… Tangó (Megyeri-ILNICZKY László) Homocord (D) U.4-214

[14] LAKOS Tibor. Kíséri: Homocord tánczenekar: LAKOS Tibor (voc), Teddy Kline and his Orchestra (Teddy Kline's Virginians, The Virginians): George Hirst or Hans Dorn (tp), Louis de Vries (tp), Ben Pickering (tb), Teddy Kline (as, cl, ld), Christian Wagner (ts, cl), Helmuth Friedrich (bars), Georg Haentschel (p), Werner Jacobs (b, tu), Mike Danzi (bj-solo, g), Dick Stauf (dr)

Berlin, Németország, 1929. május

NJ H-63157 Irigylem… Tangó (Bock-KALMÁR) Homocord (D) U.4-216

[15] MOCSÁNYI és LAKOS. Kiséri: Homocord tánczenekar: MOCSÁNYI László (voc), LAKOS Tibor (voc), Teddy Kline and his Orchestra (Teddy Kline's Virginians, The Virginians): George Hirst or Hans Dorn (tp), Louis de Vries (tp), Ben Pickering (tb), Teddy Kline (as, cl, ld), Christian Wagner (ts, cl), Helmuth Friedrich (bars), Georg Haentschel (p), Werner Jacobs (b, tu), Mike Danzi (bj-solo, g), Dick Stauf (dr)

Berlin, Németország, 1929. május

NJ H-63159 Tessék megtanulni ezt a zenét. Slowfox a "Lámpaláz" c. operettbõl  (ROZSNYAI Sándor-HARMATH Imre) Homocord (D) U.4-210
NJ H-63160 Mégis a mi Pestünk a legszebb. Foxtrott a "Fehér orchideák" c. operettbõl  (KISZELY Gyula-K.HALÁSZ) Homocord (D) U.4-211
NJ H-63161 Oda megyünk, hol forrón süt a Nap. Foxtrott a "Fehér orchideák" c. operettbõl (KISZELY Gyula-K.HALÁSZ) Homocord (D) U.4-211
NJ H-63162 Szívbajok ellen [kisasszony szedjen tangót] Tangó a "Lámpaláz" c. operettbõl  (ROZSNYAI Sándor-HARMATH Imre) Homocord (D) U.4-210
NJ H-63163-2 Jaj de ravasz [dolog az a tavasz]. Slow-fox (GARAI Imre) Homocord (D) U.4-215
NJ H-63164 Budapesti kislány… Slowfox                                   (MÁRKUS Alfréd-HARMATH Imre) Homocord (D) U.4-212
NJ H-63165 Nem tudok elválni magától. Bluesfox                           (SALLY Géza-SZÉCSÉN Mihály) Homocord (D) U.4-213
NJ H-63166 Van a Dunán egy kis ladik                                           (deFRIES Károly-KOVÁCS Kálmán) Homocord (D) U.4-214
NJ H-63167 Maga nekem mesélhet. Foxtrott (FONÓ-ÁNGYÁN) Homocord (D) U.4-216
H-63 Sokat szerettem. Tangó (KELLÉR) Homocord (D) U.4-217
H-63 Hol az a lány… Blues (Heim-MIHÁLY) Homocord (D) U.4-217
H-63 Jeruzsálem nyáron hûs… (FÉNYES Szabolcs-HARMATH Imre) Homocord (D) U.4-

[16] Fred Bird Rhythmicans. The Two Jazzers: ismeretlen német studio zenekar, Fred Bird (ld) & THE TWO JAZZERS: MOCSÁNYI László (voc), LAKOS Tibor (voc)

Berlin, Németország, 1929. június

NJ C 1523 D Broadway Melody. Foxtrot from the Film The Brodway Melody (Nacio Herb Brown-Arthur Freed) Homocord (D) 4-3261

[17] The Charleston Serenaders. A refraint Weygand Tibor énekli: angol studiózenekar, Weygand Tibor (ének)

London, Nagy Britannia, kb. 1929 nyara

NJ WA 8392/38013 Jázminillat                                                  (MOCSÁNYI László-LAKOS Tibor-KUTHY) Tango Columbia (GB) DV 134

"Legnagyobb és a rádió szempontjából legdöntõbb sikerük azonban az volt, hogy a német studiók vendégszereplõ körútra hívták meg õket. Ez az elsõ eset, hogy rendszeres rádióturnéra kelhetett valaki. Július havában Berlinben, Stuttgartban, Frankfurtban, Königsbergben, Kölnben és Breslauban lépnek a mikrofon elé. Ennél döntõbb bizonyítéka már valóban nem lehet az abszolút népszerûségnek. MOCSÁNYI-LAKOSék egyelõre még Berlinben maradnak, odaköti õket a színházi szerzõdésük." (20)

1929. július 25. Frankfurt am Maini Rádió élõ adása. Die Luftkutsche – Rundfunk-Kabarett. Paul Graetz, THE TWO JAZZERS, Rundfunkorcester

[18] Teddy Kline and his Orchestra. The Two Jazzers: Teddy Kline and his Orchestra (Teddy Kline's Virginians, The Virginians): Nick Casti (tp), George Hirst (tp), Ben Pickering (tb), Teddy Kline (as, cl), Christian Wagner (as), Mario Lagos (viol), Georg Haentzschel (p), Mike Danzi (bj), prob. André Schuster or Jack de Vries (bb), Dick Stauf (dr), THE TWO JAZZERS: MOCSÁNYI László (voc), LAKOS Tibor (voc)

Berlin, Németország, 1929. július

J H-62026 I Lift Up My Finger And Say "Tweet Tweet" (Nanu schönes Fräulein, so allein?). Foxtrot (Leslie Sarony) Homocord (D) 4-3289,
Black Jack (D) LP 3013 (LP),
Pannon Jazz (H) JK 1 (CD)
J H-62027 Shinaniki Da (Der alte Bulgar). One-Step (Harry Carlton) Homocord (D) 4-3289
NJ H-62028 I'm Crazy Over You. Foxtrot (A.Sherman-A.Lewis) Homocord (D) 4-3354
NJ H-62029 Carolina Moon. Valtz (B.Davis-J.Burke) Homocord (D) 4-3354
Can't Help Lovin' That Man. Foxtrot aus dem Film "Showboat"   (Irving Berlin) Homocord (D) 4-3355
Digga-Digga-Do. Foxtrot (Jimmy McHugh) Homocord (D) 4-3355

Megjegyzés: Black Jack (D) LP 3013 (LP): The Trumpet of George Hirst.
Pannon Jazz (H) JK 1 (CD): Jazzkutatás 1

"Von den Tanzplatten steht die Teddy-Kline-Platte Nr 4-3289 an allererster Stelle. Auf der einen Seite des Song-Foxtrot 'I Lift Up My Finger And Say Tweet, Tweet' von Leslie Sarony mit Chorgesang und einem ausgezeichneten Saxophonsolo, auf der anderen Seite 'Shinaniki Da', ein Onestep von H. Carlton, wiederum mit Chorgesang und einem witzigen Sololosänger. Beides prachtvoll bearbeitet und vorgetragen, verspricht diese Platte ein ganz grosser Schlager dieses Winters zu werden." (21)

[19] The two jazzers with ukulele und whistling: THE TWO JAZZERS: MOCSÁNYI László (voc, whistle, p), LAKOS Tibor (voc, whistle, ukulele, p)

Berlin, Németország, 1929. július

NJ H-62111 If I Had You. Foxtrot (T.Shapiro-Campbell-Connelly) Homocord (D) 4-3386
NJ H-62112-2 There's A Rainbow Round My Shoulder. Foxtrot          (Al Jolson-B.Rose-D.Dreyer) Homocord (D) 4-3386
NJ H- Weisst du, was du kannst? slow-fox (Jurmann-W.Egen-Rotter) Homocord (D) 4-3423
NJ H- Sittin' and Whistlin' (Wenn ich wieder in Warschau bin, geh' ich zu meiner Sascha hin!) (J.Sanders) Homocord (D) 4-3423
NJ H- Excuse Me, Lady! Foxtrot (Leslie-Gilbert-Nicholls) Homocord (D) 4-3424
NJ H-62123 Butterfly, kleine Frau. Boston (Robert Katscher-Fritz Beda) Homocord (D) 4-3344

"In seiner Wirkung ist auch die Platte 4-3423, auf denen ‘THE TWO JAZZERS' zur Klavierbegleitung aus dem Foxtrot ‘Weisst du, was du kannst? Von Jurmann-Egen-Rotter und dem Foxtrot ‘Wenn ich wieder in Warschau bin' von Sanders-Amberg, zwei lustige musikalische Vorträge machen" (22)

[20] Teddy Kline and his Orchestra. The Two Jazzers/ Teddy Kline Orchester mit Gesang: The two Jazzers/Teddy Kline - sein Orchester und The Two Jazzers): Teddy Kline and his Orchestra (Teddy Kline's Virginians, The Virginians): Nick Casti (tp), George Hirst (tp), Ben Pickering (tb), Teddy Kline (as, cl), Christian Wagner (as), Mario Lagos (viol), Georg Haentzschel (p), Mike Danzi (bj), valószínûleg André Schuster vagy Jack de Vries (bb), Dick Stauf (dr), THE TWO JAZZERS: MOCSÁNYI László (voc), LAKOS Tibor (voc)

Berlin, Németország, 1929. július/augusztus eleje

J H-62151 Mean To Me. Foxtrot (R.Turk-Ahlert) Homocord (D) 4-3424
J H-62152 Zwei Krawatten. Teil 1 (Mischa Spolianski) Homocord (D) 4-3327
J H-62153 Zwei Krawatten. Teil 2 (Mischa Spolianski) Homocord (D) 4-3327
NJ H-62179-3 Wenn ich die blonde Inge. Foxtrot (Friedrich Schwarz) Homocord (D) 4-3344
J H-62198 Deep Night. Slow (Ch.Henderson-Rudy Vallée) Homocord (D) 4-3385
J H-62199 I'm Doing What I'm Doing For Love. Foxtrot (M.Ager-J.Yellen) Homocord (D) 4-3385),
EMI-Electrola Odeon (D)
1C 134-46 443/4 M (D-LP),
1C-134-32450/51 M (?),
Pannon Jazz (H) JK 1 (CD)
Megjegyzés: EMI-Electrola Odeon (D) 1C 134-46 443/4 M (D-LP): Das Swing-ABC der 30er und 40er Jahre. Pannon Jazz (H) JK 1 (CD): Jazzkutatás 1

"Ganz ausgezeichnet sind ‘THE TWO JAZZERS, die auf der Platte 4-3424 erscheinen. Sie kommen einmal in dem mit Tannhäuser-Motiven beginnenden Foxtrot ‘Excuse Me, Lady' von Leslie-Gilbert und Nicholls, wo sie sich selbst auf dem Klavier begleiten, dann hören wir sie noch einmal im Refraingesang zu dem Foxtrot ‘Mean To Me', den Teddy Kline mit seinem Orchester spielt." (23)

A késõbb rendkívül keresetté vált lemezsorozat felvétele után a THE TWO JAZZERS rövid idõre hazatért.

1929. augusztus 13. Magyar Rádió, élõadás

1929. augusztus 24. Magyar Rádió, élõadás

A duó 1929. szeptemberében már ismét külföldön volt:

"MOCSÁNYI és LAKOS zenehumoristák nemrégen újból Németországba utaztak, ahol a ‘THE TWO JAZZERS' álnév alatt nagy népszerûségre tettek szert. A közeljövõben alkalmunk lesz, valószínûleg több német rádióállomás mûsorában, találkozni nevükkel, illetve álnevükkel." (24)

[21] Fred Bird Rhytmicans. The Two Jazzers: ismeretlen német studio zenekar, Fred Bird (ld) & THE TWO JAZZERS: MOCSÁNYI László (voc), LAKOS Tibor (voc)

Berlin, Németország, 1929. november

NJ H-62325 Mä dchen sind wie Brötchen. Foxtrot (Karl May-Kurt Schwabach) Homocord (D) 4-3460
NJ H- Das Glück geht vorüber (H.Stock) Homocord (D) 4-3460
NJ H- You Said I Love You. Waltz (J.Edwards) Homocord (D) 4-3462
NJ H-62329 Ich hab' heute grad' Geburtstag. Tango (Bronislaw Kaper-Fritz Rotter) Homocord (D) 4-3463
NJ H-62330 Makin' Whopee (Wuppi!) Foxtrot (Gus Kahn-Walter Donaldson-Charles Amberg) Homocord (D) 4-3463
NJ H-62375 Good Night. Engl. Waltz (L.Wood-I.Bibo-C.Conrad) Homocord (D) 4-3453
NJ H-62379 Honey. Slow-Fox (S.Simons-Heaven Gillespie-C.Conrad) Homocord (D) 4-3453,
Homocord (D) 4-3462

[22] The Two Jazzers mit Piano und Violine: MOCSÁNYI László (voc), LAKOS Tibor (voc), ismeretlen (viol), valószínûleg Bronislaw Kaper (p)

Berlin, Németország, 1929. november

NJ Mä rchennacht! Slow-Fox aus dem Tonfilm "Weisse Schatten" (Axt-Mendoza) Homocord (D) 4-3464

[23] The Two Jazzers mit Piano Hawaiian-Gitarre und Ukulele: MOCSÁNYI László (voc), LAKOS Tibor (voc, haw-g, ukulele), prob. Bronislaw Kaper (p)

Berlin, Németország, 1929. november

NJ Grüss mir mein Hawaii. Slow-Fox (Kollo-Pflanzer) Homocord (D) 4-3464

[24] Fred Bird Rhytmicans. The Two Jazzers: ismeretlen German studio orchestra, Fred Bird (ld) & The Two Jazzers: MOCSÁNYI László (voc), LAKOS Tibor (voc)

Berlin, Németország, 1929. november

NJ H- One Day. Foxtrot-Ballade (Peter Packay) Homocord (D) 4-3501
NJ H- Twiligt Comes. Melody-Foxtrot (G.Mohr) Homocord (D) 4-3501
NJ H-62508 Button Up Your Overcoat. Foxtrot (DeSylva-Brown-Henderson) Homocord (D) 4-3535
NJ H-62509 My Kinda Love. Slow-Fox (L.Alter) Homocord (D) 4-3535
NJ Wir haben kein Geheimnis voreinander. Foxtrot (Karl May) Homocord (D) 4-3536
NJ H-62511 Ich weiss Bescheid, ich bin im Bilde. Marschlied (P.Milton) Homocord (D) 4-3536
NJ H- Wishing Abd Waiting For Love. Foxtrot (J.Burke) Homocord (D) 4-3538
NJ H- Do Something (B.Green) Homocord (D) 4-3538
NJ H- Husch! Husch Ins Körbchen. Foxtrot (W.Rosen-Fry) Homocord (D) 4-3556

[25] The Two Jazzers: MOCSÁNYI László (voc), LAKOS Tibor (voc), valószínûleg Bronislaw Kaper (p)

Berlin, Németország, kb. 1929. november

J BW.762-II Florentine. Foxtrot (Augustin Egen-Kurt Schwabach) Electrola (D) E.G.1570
J BW.763-I Nanu schönes Fräulein, so allein? (I Lift Up My Finger And Say "Tweet Tweet"). Foxtrot (Leslie Sarony-Charles Amberg) Electrola (D) E.G.1570

[26] énekli: MOCSÁNYI és LAKOS, duo, zongorakísérettel: MOCSÁNYI László (voc), LAKOS Tibor (voc), valószínûleg Bronislaw Kaper (p)

Berlin, Németország, pre 1929. december

NJ H-63020 Ugy megy, hogy (It Goes Like This). Foxtrot                   (Cliff Friend-GÖRÖG László) Homocord (D) U.4-123
NJ H-63021 Megy a gõzõs Szárszóra                    (HETÉNYI-HEIDLBERG Albert -KELLÉR Dezsõ) Homocord (D) U.4-123

[27] énekli: MOCSÁNYI és LAKOS, duo, kíséri: Teddy Kline: MOCSÁNYI László (voc), LAKOS Tibor (voc), ismeretlen znekar, Teddy Kline (as, cl, ld), Edgar Adler Adeler (p)

Berlin, Németország, pre 1929. december

J H-63030 Péntek, szombat, vasárnap. Foxtrott                       (LOSONCZY Dezsõ – HARMATH Imre) Homocord (D) U.4-122
J H-63031 Elment az utolsó hetes. Foxtrott (ILNICZKY László) Homocord (D) U.4-122
J H-63032-2 Na mondd mit jelent e négy kis szó! [= I Lift Up My Finger And Say "Tweet Tweet"] Foxtrott (Leslie Sarony-NÁDASSY) Homocord (D) U.4-121
M.H.V. (H) LPX 17430-31
(D-LP) (unissued),
Pannon Jazz (H) PJ 1013 (CD)
J H-63033 Oh, de zúg a fejem! [= Shinaniki Da] One-Step                       (H. Carlton-NÁDASSY) Homocord (D) U.4-121
J H-63034 Valahogy lesz! Foxtrot                                                            (Fred MARKUSH [MÁRKUS Alfréd] - HARMATH Imre) Homocord (D) U.4.-124
NJ H-63035 Se máma, se holnap... 6/8 Step                                           (Fred MARKUSH [MÁRKUS Alfréd] - HARMATH Imre) Homocord (D) U.4.-124

Megjegyzés: M.H.V. (H) LPX 17430-31(D-LP) (unissued): A Magyar Jazz története.
Pannon Jazz (H) PJ 1013 titled Hungarian Swing 1929-1945

"A felvételek közül két 1929-es gramofonlemez a dán fövárosban, Koppenhágában illetve a német fõvárosban, Berlinben készült. Ennek egyik oka, hogy ebben az idõben eléggé megmagyarázhatatlan módon nem mûködtek Magyarországon gramofonlemez felvevõ studiók. A másik ok, hogy ebben az idõben a magyar jazzmuzsikusok rendkívül keresettek voltak mind Európában, mind a tengerentúlon. Sokszor igen hosszú, sokhónapos, számos esetben több éves turnét bonyolítottak le többek között Ausztriában, Németországban, Lengyelországban, Svájcban, de olyan egzotikus helyeken is mint Kína és a mai Indonézia területe. Ezeken a vendégszerepléseken legtöbbször csak magyar zenészekbõl álló zenekarok léptek fel, de számos esetben helyi kisegítõ nuzsikusok vagy szólisták is csatlakoztak a magyarokhoz. Németországban, Skandináviában, Magyarországon és még igen sok országban számos magyar, amerikai és más nemzet fiaiból/ lányaiból álló nemzetközi band is fellépett. Ezek fellépéseirõl alkalmilag felvételek is készültek. Lemezünkön ezek közül egy-egy 1929-es berlini és 1932-es budapesti felvétel hallható. Mindkettõ sztárja a korszak legelismertebb európai jazzének kettõse, a budapesti Two Jazzers, azaz Mocsányi László és Lakos Tibor duója." (25)

"A MOCSÁNYI-LAKOS duo a néger duettek stílusában, sok humorral adta elõ mûsorszámait. Elõadásukban felfedezhetjük a 'scat' ének nyomait. A kisérõ zenekar zongoristája Edgar Adler Adeler, aki néhány évvel ezelõtt, saját együttesével Budapesten is szerepelt. Teddy Kline együttesében játszott 1927 májusától novemberéig, dobosként a magyar Orlay Jenõ, Chappy is." (26)

[28] Fekete Pál, kíséri Homocord tánczenekara: Fekete Pál (ének), német studiózenekar

Berlin, Németország, 1929. december elõtt

NJ H-63060 Ácsi cigány (MOCSÁNYI László-LAKOS Tibor) Foxtrot Homocord (D) U.4-157, U.4-208

[29] MOCSÁNYI és LAKOS duo. Homocord tánczenekar kísérettel: MOCSÁNYI László (voc), LAKOS Tibor (voc), német studiózenekar, Fred Bird (ld)

Berlin, Németország, 1929. december elõtt

NJ H-63063 Maga lesz a végzetem. Blues (SPIRÓ-KOVÁCS Kálmán) Homocord (D) U.4-164
NJ H-63064 Van egy tehén Felsõ-Rakamazon. Foxtrott               (deFRIES Károly-HARMATH Imre-KOVÁCS Kálmán) Homocord (D) U.4-165
NJ H-63065 Gudbáj Honolulu. Blues                                                      (Fred Markush [=MÁRKUS Alfréd]-HARMATH Imre) Homocord (D) U.4-163,
Homocord (D) U.4-164
NJ H-63066 Happci… Trüsztrott (SEBÕ MIKLÓS-GRÓSZ Alfréd) Homocord (D) U.4-165

[30] The Two Jazzers. MOCSÁNYI-LAKOS: THE TWO JAZZERS: MOCSÁNYI László (voc), LAKOS Tibor (voc), ismeretlen kíséret

Berlin, Németország, 1929. december

NJ BLR.5833-I Gib nur acht über Nacht kommt die Liebe. Walzer     (Fritz Rotter-Bronislaw Kaper) Electrola (D) EG 1697
NJ BLR.5834-I Ich hab' eine kleine braune Mandoline                         (Karl May-P.Herz-E.Wengraf) Electrola (D) EG 1697

1929. december. Berlin, Bécs
1929. december 25. Budapest, Zeneakadémia, 11.00 és 16.30 két koncert a Fantomzenekarral
1929. december 25. Budapest, Vigadó, 20.30 koncert a Fantomzenekarral
1929. december 26. Budapest, Zeneakadémia, 11.00, 17.30, 20.30 három koncert a Fantomzenekarral
Mind a hat alkalommal: Tréfás zenei revû keretében MOCSÁNYI-LAKOS, Békeffy Vokál, Dénes-Pethes, Szász Ila, Harsányi Ilona
1929. december 27. Budapest, Magyar Rádió, élõadás
1929. december 31. Budapest, Vigadó, 20.00 Családi szilveszter est MOCSÁNYI-LAKOS,
1929. december 31. Budapest, Zeneakadémia, 22.00 Szilveszteri kabaré
MOCSÁNYI-LAKOS, Bársony Rózsi, Rózsahegyi, Rátkai, Dénes-Pethes
1929. december 31. Budapest, Vigadó, 22.45 Nagy szilveszter est
MOCSÁNYI-LAKOS, Dénes Oszkár, Bársony-Dajbukát

[31] The Two Jazzers. Julian Fuhs Orch./Vocalion Band - Refraingesang: The two Jazzers*: THE TWO JAZZERS: MOCSÁNYI László (voc), LAKOS Tibor (voc), ismeretlen zenekar, Julian Fuhs (ld)

Berlin, Németország, 1930. január/február

NJ A-8941 Ich bin am siebenten Himmel (I'm In Seventh Heaven. Foxtrot (Al Jolson-DeSylva-Brown-Henderson-E.Schubert) Ultraphon (D) A.347,
Orchestrola 2389*
NJ A.8942 Das Wandervogellied. Foxtrot (Egen-Neumann-Rillo) Ultraphon (D) A.347,
Orchestrola 2389*

[32] Julian Fuhs mit s. Jazz-Orch., Vocal Two Jazzers: THE TWO JAZZERS: MOCSÁNYI László (voc), LAKOS Tibor (voc), ismeretlen zenekar, Julian Fuhs (ld)

Berlin, Németország, 1930. január/február

NJ 10670-1 Hatschi! Hatschi! Foxtrot (May-Schwabach) Ultraphon (D) A.364

[33] Greta Keller mit den "Two Jazzers", Begleitung: Whispering Orch. Und Stepp: Greta Keller, THE TWO JAZZERS: MOCSÁNYI László (voc), LAKOS Tibor (voc), ismeretlen studio orchestra, valószínûleg Georg Hirst (tp), Billy Barton (as, cl), Alfred Beres (viol), Wilhelm Grosz (p, ld), Rudi Anhang (g), Willi Vollmer (dr)

Berlin, Németország, 1930. február 25.

NJ 10691-1 Sieben kleine Tillergirls (Wilhelm Grosz-Beda) Ultraphon (D) A.385
NJ 10695 Frauen brauchen immer einen Hausfreund (Jurmann-Rotter) Ultraphon (D) A.385

[34] Julian Fuhs mit s. Jazz-Orch., Vocal Two Jazzers: THE TWO JAZZERS: MOCSÁNYI László (voc), LAKOS Tibor (voc), ismeretlen zenekar Julian Fuhs (ld)

Berlin, Németország, 1930. március 19.

NJ 10804 Mein Peter ist Trompeter bei der Feuerwehr. Marsch-Fox (Charles Amberg-Robinson) Ultraphon (D) A.403
NJ Liebesrausch. Foxtrot Orchestrola 2539

[35] Greta Keller mit den "Two Jazzers". Begleitung: Whispering Orch.: Greta Keller, THE TWO JAZZERS: MOCSÁNYI László (voc), LAKOS Tibor (voc), ismeretlen studio orchestra, prob. a.o. Georg Hirst (tp), Billy Barton (as, cl), Alfred Beres (viol), Wilhelm Grosz (p, ld), Rudi Anhang (g), Willi Vollmer (dr)

Berlin, Németország, 1930. március 21.

J 10818 Hoboken Blues (Wilhelm Grosz-Günther Weissenborn) Ultraphon (D) A.392 (78)

[36] Fred Bird Rhytmicans. The Two Jazzers: THE TWO JAZZERS: MOCSÁNYI László, LAKOS Tibor (voc), ismeretlen zenekar, Fred Bird

Berlin, Németország, 1930. március

H- One Day. Foxtrot-Ballade (Peter Packay) Homocord (D) 4-3501
H- Twilight Comes. Melody-Foxtrot (G. Mohr) Homocord (D) 4-3501
H-62508 Button Up Your Overcoat. Foxtrot (DeSylva-Brown-Henderson) Homocord (D) 4-3535
H-62509 My Kinda Love. Slow-Fox (L.Alter) Homocord (D) 4-3535
H- Wir haben kein Gemeimnis voreinander. Foxtrot (K.May) Homocord (D) 4-3536
H-62511 Ich weiss Bescheid, ich bin im Bilde. Marschlied (P.Milton) Homocord (D) 4-3536,
Homocord (D) 4-3713
H-62811 Tip-Toe Thro' The Tulips With Me. Foxtrot (J.Burke-A.Dubin) Homocord (D) 4-3716
H-62812 Piccolo Pete (Piccololo Peter). Foxtrot (P.Baxter) Homocord (D) 4-3716
H-62815 Am schönsten sind die Mädchen (Anton Profes-R.Gilbert) Homocord (D) 4-3713
H-62816 Mein Schatz ist ein Matrose (H.Leopoldi-E.W.Spahn) Homocord (D) 4-3713,
Homocord (D) 4-3807
H- Herr Ober - Zwei Mokka! Lied und Foxtrot                                        (Jim Cowler-Willy Rosen) Homocord (D) 4-3807

[37] "Two Jazzers" mit Begleitung des Jazz-Sinfonie-Orchesters Eddy Walis: THE TWO JAZZERS: MOCSÁNYI László, LAKOS Tibor (voc), ismeretlen zenekar, Eddy Walis (viol, ld)

Berlin, Németország, kb. 1930. március/április

NJ 11234 Veronika, der Lenz ist da! Lied und Foxtrot                      (Walter Jurmann-Fritz Rotter) Artiphon (D) 11234/44,
Carlton (D) 999-00422 (4CD)
J 11244 Herr Ober - Zwei Mokka! Lied und Foxtrot                                (Jim Cowler-Willy Rosen) Artiphon (D) 11244/34,
Ph-F1 377 (?)

Megjegyzés: Carlton (D) 999-00422 (4CD): Hallo 1930. Die Kult-Megabox.

[38] Theo Mackeben mit Orchester. Refraingesang: Two Jazzers: THE TWO JAZZERS: MOCSÁNYI László, LAKOS Tibor (voc), orchestra: Theo Mackeben (ld), prob. Incl. George Hirst (tp), Ben Pickering (tb), Louis Nayaerts (ts), Billy Barton (as, cl), Alfred Beres (viol), Georg Haentschel (p), Willy Berendt (g), Harry Schröder (bb)

Berlin, Németország, 1930. április 16.

NJ 10874 Micky-Maus (Mickey-Mouse) Foxtrot                               (Harry Carlton-Bert Reisfeld) Ultraphon (D) A.432

[39] Sam Baskini und seine Jazzsimfoniker mit Refraingesang: ismeretlen zenekar, Sam Baskini (ld), TWO JAZZERS: László MOCSÁNYI, Tibor LAKOS (voc)

Berlin, Németország, 1930. április/május

NJ Küss beizeiten blonde Mädchen (Brüll-Redel-Hart-Warden) Kalliope (D) K.1588
NJ Wenn die Elisabeth . Foxtrot aus "Die Wunderbar" (Katscher-Farkas-Herczeg) Kalliope (D) K.1588
NJ 100 % Schlager. Grosses Potpourri. I. Teil Kalliope (D) K.1606
NJ 100 % Schlager. Grosses Potpourri. II. Teil Kalliope (D) K.1606

1930. július 15. Budapest, Magyar Rádió, élõadás

1930. augusztus 27. Budapest, Magyar Rádió, élõadás

[40] The Two Jazzers: MOCSÁNYI László, LAKOS Tibor (voc), ismeretlen (p), ismeretlen (dr)

Berlin, Németország, 1930. szeptember vége

BD.9061-2 Schlagerbegräbnis – Potpourri –I. Teil                  (Bearbetung: TWO JAZZERS-Charles Amberg) Electrola (D) EG.2059
HMV (CS) AM 3142
BD.9062-1 Schlagerbegräbnis – Potpourri –II. Teil                (Bearbetung: TWO JAZZERS-Charles Amberg) Electrola (D) EG.2059
HMV (CS) AM 3142

[41] The Two Jazzers. Deutsch mit Piano: MOCSÁNYI László (voc), LAKOS Tibor (voc), ismeretlen (p)

Berlin, Németország, 1930. szeptember vége

Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche                                 (Charles Amberg-Fred Raymond-L.L.Bernauer) Electrola (D) EG-2080,
HMV (CS) AM 3143
Wissen Sie, dass Ungarisch sehr schwer ist                                     (Charles Amberg-Fridrich Schwaz-I.Hájos) Electrola (D) EG-2080,
HMV (CS) AM 3143

1929. szeptember 29. Berlin. Élõ rádióadás az Oscar Joost zenekarral: Bert Wilton, Otto Zäusler (trombita), Bill Hal (pozan), Harry Pohl (tenorszaxofon, altszaxofon, klarinét), Ali Joost (altszaxofon, klarinét), ismeretlen (altszaxofon), 2-3 ismeretlen (hegedû), Franz Mück (zongora), Friedrich Weichert (gitár), Jack deVries (tuba), Claude Dawson (dob), Theo Braun (xylofon, ütõhangszerek), Oscar Joost (zenekarvezetõ, karmester), TWO JAZZERS (ének)

Oh, Fräulein Grete. Tango (Juan Llossas)
Wochenend und Sonnenschein. Foxtrott (Jack Yellen)
Good Night. Boston (ÁBRAHÁM Pál)
Wissen Sie, dass Ungarisch sehr schwer ist? Foxtot. (DAJOS Béla-Schwarz-Fred Raymond)
Schenk' mir doch ‘ne Tafel Schokolade. Tango (Lauder-Schwarz)
Was braucht eine Frau? Foxtrot (Bronislaw Kaper)

[42] MOCSÁNYI és LAKOS (Two Jazzers) duett zenekarral: MOCSÁNYI László (voc), LAKOS Tibor (voc), ismeretlen zenekar (oscar Joost Orchestra?)

Berlin, Németország, 1930. szeptember vége

BD. Ha jõ az éj… Tango (EISEMANN Mihály-SZÉCSI) HMV (CS) AM 3095
BD. Kis tubicám (BRODSZKY Miklós-HARMATH Imre) HMV (CS) AM 3095
BD.9091 Ácsi cigány (MOCSÁNYI László-LAKOS Tibor) HMV (CS) AM 3096
BD.9092 Slágertemetés (GÖRÖG László) HMV (CS) AM 3096

[43] Fred Bird Rhytmicans. Engl. Voc. The Two Jazzers: MOCSÁNYI László, LAKOS Tibor (voc), ismeretlen studio orchestra under Fred Bird (ld)

Berlin, Németország, kb. 1930. október

H-83000 Stein-Song (Fenstad-Colcord) Homocord (D) 4-3991

[44] Columbia Tango Orchestra. Trio Refrainénekkel. KALMÁR Pál, MOCSÁNYI László, LAKOS Tibor: Pál KALMÁR, MOCSÁNYI László, LAKOS Tibor (voc), ismeretlen studio orchestra

Bécs, Ausztria, 1930. november elõtt

NJ WH2691/55470 Ó, Donna Clara. Tango           (J.Peterburski-HARMATH Imre) Columbia (A) DV 131

[45] Trio Refrainénekkel. KALMÁR Pál, MOCSÁNYI László, LAKOS Tibor: Pál KALMÁR, MOCSÁNYI László, LAKOS Tibor (voc), ismeretlen studio orchestra

Bécs, Ausztria, 1930. november elõtt

WH2693/55468 Jaj Sári rosszul lett. Foxtrot                                      (Robert Katscher-HARMATH Imre) Columbia (A) DV 130

[46] Columbia Dance-Orchestra. A refraint MOCSÁNYI László, és LAKOS Tibor éneklik: MOCSÁNYI László, LAKOS Tibor (voc), ismeretlen studio orchestra

Bécs, Ausztria, 1930. november elõtt

WH2694/55469 Már nem csuda, hogy tudja Pest Buda. Foxtrot  (Robert Katscher-HARMATH Imre) Columbia (A) DV 130

[47] Columbia Dance-Orchestra. A refraint MOCSÁNYI László, és LAKOS Tibor éneklik: MOCSÁNYI László, LAKOS Tibor (voc), ismeretlen studio orchestra

Bécs, Ausztria, 1930. november elõtt

J WH 2699/55014 De kedvemre való ez a fehérnép           (KAMJONKAY Steve [István] - KOVÁCS Kálmán) Columbia (A) DV 128

[48] Frank Fox Tango Orchestra. A refraint Weygand Tibor énekli: osztrák studiózenekar, Frank Fox (ld), Weygand Tibor (ének)

Bécs, Ausztria, 1930. november elõtt

NJ WH 2703/57310 Ácsi cigány (MOCSÁNYI László-LAKOS Tibor) Foxtrot Columbia (A) DV 134

1930. végén a duó visszatért Budapestre
1930. december 31. A MOCSÁNYI-LAKOS énekkettõs 17 szilveszteri mûsorban lépett fel Budapesten
Magyar Rádió, Budapest, 1931. január 23. 20.50-21.50

MOCSÁNYI László és LAKOS Tibor zenehumoristák hangversenye. "Családi kör". MOCSÁNYI-LAKOS rádiótréfája. Hoffmann négy meséje (Offenbach)

Ott fogsz majd sírni (K.M. May-SZENES Andor)
Mondja, édes komámasszony (ZERKOVITZ Béla-SZILÁGYI László)
Egy nagy amerikai sláger
Van a Dunán egy kis ladik (deFRIES Károly-KOVÁCS Kálmán)
Miki egér (Carlton-PÁSZTOR)
Egy nagy német sláger
Mese a benzinkútról. Hangosfilm operett 3 percben
Maga nekem mesélhet (FONÓ-ÁNGYÁN)
Egy nagy angol sláger
Jaj de ismerõs maga nekem (SALLY Géza-ILNICZKY László)
Egy nagy német sláger
Rádió szerelem. Egy vallomás a hallgatók számára

1931. január 25. Budapest, Zeneakadémia, Konzert A.G. rendezésében Lustiger Abend

MOCSÁNYI-LAKOS

Az elõzetes programból:

"Grammophon und Radio Schlager, ihren feinen Jazz-Imitationen und einen humoristischen Trio mit Ilona Harsányi sicherlich grossen Erfolg haben." (27)

Magyar Rádió, Budapest, 1931. február 27. este 7.15-8.15

MOCSÁNYI László és LAKOS Tibor zenehumoristák hangversenye.

Lucky Me – Lovable You (Milton Ager)
Nem tudok elválni magától (SALLY Géza-SZÉCSÉN MIHÁLY)
Odamegyünk.. "Fehér orchideák" c. operettbõl (KISZELY Gyula)
Szívbajok ellen… A "Lámpaláz" c. operettbõl (ROZSNYAI-HARMATH)
Van a Dunán egy kis ladik (deFRIES Károly-KOVÁCS Kálmán)
Butterfly (Japán szerenád) (Robert Katscher-Beda)
Jaj, de ravasz (GARAI Imre)
Tangókirálynõ választás (MOCSÁNYI László-GARAI Imre)
Néger népdalok
Szombaton este (SALVER Béla)
Írna még… (MEGYERY-ILNICZKY László)
Minden veréb tudja… Az "Amerikai lány" c. operettbõl (EISEMANN Mihály-SZENES ANDOR )
Ácsi, cigány (MOCSÁNYI László-LAKOS Tibor)
Katóka keringõ a "Katóka" c. operettbõl (Robert Stolz-HARMATH Imre)
Hol az a lány? (HEIM-MIHÁLY István)
Viktória és férje, a huszár (Rövid internacionális operett) (ÁBRAHÁM Pál)

Magyar Rádió, Budapest, 1931. március 21. 9.30

MOCSÁNYI László és LAKOS Tibor zenehumoristák hangversenye: "Jaj, de ravasz dolog ez a tavasz". Tavaszi séta az 555 m hullámhosszon. Ki a nõje (EISEMANN Mihály-SZILÁGYI László)

Sokat szerettem (KELLÉR Dezsõ)
Budapesti kislány (MÁRKUS Alfréd-HARMATH Imre)
Oh, Fräulein Grete (Juan Llossas-BÉKEFFY István)
Ach Otto, Otto (Robert Katscher-Rotter)
Sok az eszkimó, kevés a fóka (GRÓSZ Alfréd-KOVÁCS Kálmán)
Irigylem (Bok-KALMÁR)
Jaj, de ravasz (GARAI Imre)
Tangókirálynõ választás (MOCSÁNYI László-GARAI Imre)
Nem bûn, ha valaki szeret (Heim-KOVÁCS Kálmán)
Vége a dalnak– Bábjáték – Filmbábjáték
A slágerzene fejlõdése napjainkig
Stein-Song (Fenstad-Colcord)
Sláger a "Fehér orchideák" operettbõl (KISZELY Gyula-K.HALÁSZ Gyula)
Humoreszk (Dvorák)

Magyar Rádió, Budapest, 1931. április 6. 18.30-19.30

MOCSÁNYI László és LAKOS Tibor zenehumoristák elõadása: Meseóra kicsiknek és nagyoknak.

Bolondja lennék magának (SALVER Béla)
Jaj de szeretem (Thomson-KUTHY)
Miki egér (Carlton-PÁSZTOR)
Az egyiknek sikerül, a másiknak nem (ZERKOVITZ Béla)
Maga nekem mesélhet (FONÓ-ÁNGYÁN)
Úgy megy, hogy (Friend-GÖRÖG László)
Pesti színházi beszámoló
Maga lesz a végzetem (SPIRÓ-ÁNGYÁN)
Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche [Az öcskösöm zörejt csinál] (Charles Amberg-Fred Raymond-L.L.Bernauer)
Egy angol sláger
Bábszínház - rádió tréfák sok dalban

Magyar Rádió, Budapest, 1931. május 23. 19.40-20.30

MOCSÁNYI László és LAKOS Tibor zenehumoristák hangversenye.

Hol lakik, édes? (KUTHY-SPIRÓ László)
Azért se fáj (SZENES ANDOR-SALLY Géza)
Little White Lisa
Az ipafai papnak (EMÕDI-KOMJÁTHY)
Az öcskösöm zörejt csinál (Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche) (KUTHY-Charles Amberg- Fred Raymond-L.L.Bernauer)
Máris (GARAI Imre-MOCSÁNYI László)
Ki a mamája (SZILÁGYI László-EISEMANN Mihály)
Az egyiknek sikerül, a másiknak nem (ZERKOVITZ Béla)
Sok az eszkimó, kevés a fóka (GRÓSZ Alfréd-KOVÁCS Kálmán)
Jaj de szeretem a Dvorák Humoreszket (Percy Thomson [POLGÁR Tibor]-KUTHY-MOCSÁNYI László-LAKOS Tibor)
Mesék az írógéprõl – hangosfilm tárgyalás
Befordultam a konyhába (BÁRKÁNY-SILIGA)
Ácsi, cigány (MOCSÁNYI László-LAKOS Tibor)
Operaparódia

1931. június 28. A Magyar Rádió Újság hírt ad a THE TWO JAZZERS kétszázadik lemezfelvételének elkészültérõl. (28)

A kétszázas darabszám feltételezésem szerint igaz is lehet, de ennyi felvétel szinte biztos hogy nem került kiadásra. A leggondosabb, sok esztendeig kutatások is csak arról a 183 kiadott felvételrõl tudnak, amelyeket jelen bio-diszkográfiába belefoglaltam.

Elképzelhetõ, hogy a több cég (pl. a német Electrola és a francia Disque Gramophone, vagy a német Parlophon és magyar Odeon, vagy a német Ultraphon és az Orchestrola, valamint a német Electrola és a csehszlovák His Master's Voice) által is kiadott felvételeket, netán az egy cég (pl. Homocord) által többször kiadott lemezfelvételeket külön számolták, amint az napjaink licencekiadásainál is sokszor megesik. Ezek összdarabszáma azonban mai ismereteink szerint nem több körülbelül egy tucatnál és ezért nem változtatnak jelentõs mértékben az összdarabszámon.

Mindezeket az azonosságokat végülis csak és kizárólag a lemezekbe vésett matricaszámok alapján lehetett azonos felvételként értékelni. Márpedig a matricák szerinti hangfelvétel beazonosítás csak jónéhány esztendõvel késõbb kezdõdött.

Nem elképzelhetetlen, hogy számos "tartalék" felvétel is készült, amelyek azután sohasem kerültek publikálásra, mert az elsõ matricák elegendõnek és jó minõségûnek bizonyultak azon a hosszú idõn át, amig gyártás, illetve utángyártás volt. Ilyen "tartalék" matricákról/felvételekrõl eddig azonban nincs adat, aminek elsõrendû oka, hogy a német gramfonlemezipari cégek nyilvántartása és matricaállománya a második világháború alatt szinte teljes egészében megsemmisült.

Ugyanakkor nagy valószínûséggel gondolnunk kell arra is, hogy még lappanghatnak további MOCSÁNYI-LAKOS felvételek is a német nyelvterületen, ahol az akkori nemzetközi gyakorlatnak megfelelõen sokszor nem írták ki a közremûködõ (refrén)énekesek nevét.

"Majdnem minden szám, amin összeveszünk, siker lesz." (29)

Magyar Rádió, Budapest, 1931. július 3. 19.00-19.45

MOCSÁNYI László és LAKOS Tibor zenehumoristák hangversenye.

Tangókirálynõ választás (MOCSÁNYI László-GARAI Imre)
Ne szedjen ibolyát (Holzer-SZENES ANDOR)
Mit nekem a Rockefeller (HERTZKA-VADNAY)
Tangó (LAKOS Tibor-GARAI Imre)
Das verliebte Orchester (dr.Kaperbotter)
Hol lakik, édes? (KUTHY-SPIRÓ László)
Színházi beszámoló
Azért se fáj (SZENES Andor-SALLY Géza)
Jaj, de ravasz (GARAI Imre)
Van a Dunán egy kis ladik (deFRIES Károly-KOVÁCS Kálmán)
Budapesti kislány (MÁRKUS Alfréd-HARMATH Imre)
Nem tagadom (MOCSÁNYI László-KUTHY)
Van még a Hegyalján borunk elég (SALVER Béla)
Zene szöveg nélkül

1931. július 4-tõl Abbázia, Francia Riviéra, Karlsbad és Marienbad (Csehszlovákia), Anglia, Németország (30)

[49] Orchestrola zenekar: nem azonosított csehszlovák studiózenekar

Valószínûleg Prága, Csehszlovákia, kb. 1931. Július

Maris… (MOCSÁNYI László-GARAI Imre) tangó Orchestrola No.4521

[50] MOCSÁNYI László énekel, kísér Alfred Beres zenekara: MOCSÁNYI László (voc), Alfred Beres Orchestra: nem azonosított csehszlovák studiózenekar, Alfred Beresowski (Alfred Beres) (viol, ld)

Valószínûleg Prága, Csehszlovákia, kb. 1931. július/augusztus

NJ 923 Megköszönök mindent. Dal                                                            (Dr. SÁNDOR Jenõ-SZENES Andor) Orchestrola No.4538
NJ 924 Rákóczi megtérése (KACSÓH Pongrác-PÁSZTOR-SASSY) Orchestrola No.4539
Tavaszi rózsaszál. Tangó Orchestrola No.
Ha majd a tavasz. Tangó Orchestrola No.
NJ 926 Ma Önrõl álmodtam (KÁLMÁN Imre- SZENES Andor) Orchestrola No. 4537
NJ 927 Nem igaz semmi. Tangó (Dr. SÁNDOR Jenõ-SZENES Andor) Orchestrola No.4536
NJ 928 Nem vagyok az elsõ (SZENES Andor) Orchestrola No.4537
929 Banjo (Dr. SÁNDOR Jenõ-SZENES Andor) Orchestrola No.4536
930 Egy kétszobás kis lakás (W.R. Heymann-SZENES Andor) Orchestrola No.
Csicsóné drága Orchestrola No.

[51] "Two Jazzers" mit Begleitung des Jazz-Sinfonie-Orchesters Eddy Walis: THE TWO JAZZERS: MOCSÁNYI László, LAKOS Tibor (voc), ismeretlen zenekar, Eddy Walis (viol, ld)

Berlin, Németország, kb. 1931. július/augusztus

11604 Sie hören jetzt…! Schlager Potpourri 1. Teil (Dostal) Artiphon (D) D.11604
11605 Sie hören jetzt…! Schlager Potpourri 2. Teil (Dostal) Artiphon (D) D.11605
11633 Wochenend und Sonnenschein (Milton Ager-Charles Amberg) Artiphon (D) D.11633
11634 Oh Fräulein Grete (Juan Llossas-Beda) Artiphon (D) D.11634

Magyar Rádió, Budapest, 1931. szeptember 16. 20.30-21.30

MOCSÁNYI László és LAKOS Tibor zenehumoristák hangversenye: S. K. (Slágerzeneszerzõk Klubja).

Az én babámnak van egy tilinkója (MOCSÁNYI László-KUTHY)
Hiába búcsúzunk (MOCSÁNYI László-SZENES Andor)
A römiparti (MOCSÁNYI László-GÖRÖG László)
Mondja meg, ha látja õt (LAKOS Tibor- GARAI Imre)
Szeszély az egész (LAKOS Tibor- SZENES Andor)
LAKOS Tibor új száma
Hajrá Hollywood – rádióoperett (GARAI Imre)
GARAI Imre új száma
Megy a juhász szamáron Szegedre (SALLY Géza-NÁDASSY)
Azért se fáj (SZENES Andor-SALLY Géza)
Nincs cserepes tanyám (SALLY Géza-ILNICZKY László)
Operaparódia (MOCSÁNYI László-GÖRÖG László)

A fenti mûsor 5.,7.,9.,10.,11. számának szövegét MOCSÁNYI-LAKOS szövegekként közölte a Rádió Újság 1931. évi 38. számában (31)

[52] "Two Jazzers" mit Begleitung des Jazz-Sinfonie-Orchesters Eddy Walis: THE TWO JAZZERS: MOCSÁNYI László, LAKOS Tibor (voc), ismeretlen zenekar, Eddy Walis (viol, ld)

Berlin, Németország, 1931. szeptember/október

11950 Meiner Marie fehlt die Marie. Aus der Operette "Peppino" (Robert Stolz) Artiphon (D) 11950
11951 Schenk mir ein paar süsse Blicke Peppino. Aus der Operette "Peppino" (Robert Stolz) Artiphon (D) 11951
11953 Mein Fräulein kennen Sie meinen Rhythmus?                         (Walter Jurmann-Bernauer-Österreicher) Artiphon (D) 11953
11954 Ich denk' an Mädi die ganze Nacht. "Ihre Majestät die Liebe" c. hangosfilmbõl (Walter Jurmann-Bernauer-Österreicher) Artiphon (D) 11954

Magyar Rádió, Budapest, 1931. november 27. 19.45-20.40
MOCSÁNYI László és LAKOS Tibor zenehumoristák hangversenye.

Magyar Rádió, Budapest, 1931. december 27. 21.20-22.10
MOCSÁNYI László és LAKOS Tibor zenehumoristák elõadása.

Hiába búcsúzunk (MOCSÁNYI László-SZENES Andor)
Oh mért oly szép (Scherr-VARGHA)
Megy a juhász szamáron Szegedre (SALLY Géza-Nádassy)
Szeszély az egész (LAKOS Tibor- SZENES Andor)
Melyik hullámhosszon (EISEMANN Mihály-SZILÁGYI László)
Schubert zene szöveg nélkül (MOCSÁNYI László- LAKOS Tibor)
Eladó (MALCSINER Béla-HARMATH Imre)
Drágám, tudod, hogy szeretem a romantikát (HEIM-KUTHY)
Megbánja még (KOLMANN Lipi-SZENES Andor)
De csuda szép Ön (LUKÁCS Kató- MOCSÁNYI László)
Nagysád kegyed csi-csi-csinos (BARTOS Zoltán)
Magyar nótaegyveleg

1931. december 31. A Magyar Rádió szilveszteri mûsorában MOCSÁNYI-LAKOS duó

A mûsor egyes számai az év hónapjainak megfelelõ sorrendben és darabokkal hangzottak el. A sokszorosított korabeli mûsorlapon a Szõts igazgató által aláírt végleges programban (32) 9. számként szerepelt a népszerû kettõs:

Július. MOCSÁNY és LAKOS "Átrepültük az óceánt."

1932. január 9. 19.00-21.00 A "Rádióélet" mûsoros estje a Zenemûvészeti Fõiskola nagytermében

MOCSÁNYI-LAKOS

1932. január 22. 8.15-9.00 Magyar Rádió, Budapest,
MOCSÁNYI László és LAKOS Tibor hangversenye.

A "Fehér ló", a "Maya" a "Hawai rózsája", az "Õfelsége frakkja", a "Kék bálvány", a "Hyppolit" slágerei és sok más móka és dal

"A MOCSÁNYI és LAKOS duó mindent megjátszik, mint a színpadon. Ingujjra vannak vetkõzve, úgy ugrálnak és bökdösik egymást. Jelekkel integetnek, hogy melyikük mivel következik. Minthogy a mikrofon elõtt még suttogni se szabad mást, mint ami a mûsorhoz tartozik, MOCSÁNYIéknak egész szótáruk van az elõre megbeszélt jelekbõl, amelyekkel közvetítés alatt beszélgetnek." (33)

"Megtörtént az egyik zenemûkereskedésben, hogy valaki, aki lemezt vásárolt, a MOCSÁNYI-LAKOS lemezeket visszaadta, mert nem feleltek meg, ellenben a ‘Two jazzers' lemezeivel nagyon meg volt elégedve." (34)

1932. március 19. Magyar Rádió, Budapest 21.35-22.20

MOCSÁNYI László és LAKOS Tibor hangversenye

Ne törõdj semmivel (deFRIES Károly-KOVÁCS Kálmán)
Én zöldfülû baka vagyok (HEIM-KUTHY)
Majdha újra sírni tudsz (MALCSINER Béla-SZENES Andor)
Aktuális strófák MOCSÁNYI László-SZENES ANDOR "Hiába búcsúzunk" c. tangójára
Csupa rumba! MOCSÁNYI László nagy rumba egyvelegje
Német hangosfilm slágerek
Búcsúzni fáj (MEGYERY-ILNICZKY László)
Van akinek fáj (RADÓ-KUTHY)
Van Dorozsmán (MARTON-SZÉCSÉN Mihály)
B.B.V.T. (WEIGAND Tibor-KUTHY)

1932. április 13. Magyar Rádió, Budapest 20.30-21.20

MOCSÁNYI László és LAKOS Tibor hangversenye

Nyisd ki babám az ajtót (HEIM-KUTHY)
Pardon, ha zavarom (SZABÓ GUY-MARCALI)
Jöjjön ki Óbudára/Én édes Katinkám "A régi orfeum" c. operettbõl (LAJTAI Lajos-BÉKEFFY István)
I Love You (SZENKÁR-HARMATH Imre)
Boldok szívek c. film slágerei (ÁBRAHÁM Pál)
Miért kegyetlen, szép Madonna (EISEMANN Mihály Mihály-SZILÁGYI László)
Dunaparti dumapartik…/Hai Tang a "Võlegényem a gazember" c. operettbõl (SZLATINAY Sándor)
Csókol meg édes c. film dalai (Dr.SÁNDOR Jenõ-EMÕD Tamás)
Hiába búcsúzunk (MOCSÁNYI László-SZENES Andor)
Nem, nem, nem… (WEYGAND Tibor-KOVÁCS Kálmán)
Hozzon nekem ibolyát (ÁNYOS Laci)
Hawai-dal (LAKOS Tibor-KUTHY)
Utánad nem jöhet már senki más (ERÕSS Béla)
Ezen a nyáron szalma vagyok (GARAI Imre)
Rumba

1932. május 16. Magyar Rádió, Budapest 18.45-19.30
MOCSÁNYI László és LAKOS Tibor hangversenye

Részletek az "Ibusz kisasszony" c. operettbõl (MOCSÁNYI László-GÖRÖG László)
Elõször szeretlek – foxtrott (SZÉCSÉN Mihály-ZÁCH István)
Ha nem lennél boldog (MEGYERY-SZÉCSÉN Mihály)
Szeszély az egész (LAKOS Tibor-SZENES Andor)
Valaminek történnie kell (SZENES Andor)
Majdha újra sírni tudsz (MALCSINER Béla-SZENES Andor)
Ein bischen liebe für mich (ÁBRAHÁM Pál)
Én édes Katinkám (LAJTAI Lajos-BÉKEFFY)
Az én babámnak nem kell bunda (VÉRTES Henrik-ILNICZKY László)
Imádom asszonyom (NÁDOR)
Pünkösdi beszámoló

1932. július 2. Magyar Rádió, Budapest 20.15-20.55
MOCSÁNYI László és LAKOS Tibor hangversenye

"Ibusz kisasszony" c. operettbõl (MOCSÁNYI László-GÖRÖG László)
Au jesz
Nem élet az én életem
Húzd meg
Mit bánom én
Rumba
Az én dalom
Ah! Guten Tag…
Német hangos filmsláger egyveleg
Nézze most már mindegy (MALCSINER Béla)
A 18 éves ember (KISZELY Gyula-HALÁSZ)
I Love You (SZENKÁR-HARMATH Imre)
Hawai-dal (LAKOS Tibor-KUTHY)
Amitõl az ember… (Ralph Benatzky-ifj.BÉKEFFI)
Megkérem kegyedet (KALLÓS Dezsõ)

1932. július 23. A Mûegyetemi Rádió Club rövidhullámú kísérleti adása éjjel 12.05 perckor a Rádió Újság rendezésében, 41.1 méter, 7296 kilocyclus 60 Watt

10.MOCSÁNYI-LAKOS duó jazz-énekszámai

Stein-Song (Fenstad-Colcord)
Parlez moi d'amour
Stücke aus dem Tonfilm "Ein Lied, ein Kuss, ein Mädel"
Húzd meg

A hat nappal késõbb megjelent Rádió Újság így számolt be az esemény körülményeirõl:

"A MOCSÁNYI-LAKOS pár állandó mókákkal szórakoztatta a sorukra váró mûvészeket. A két jeles ifjú valahol szerzett egy hegedût, amelyen csak egy húr volt, s azt nyekergették, mondván, hogy õk mindig egy húron pendülnek." (35)

Jó kéthetes szabadság ismeretlen helyen.

1932. augusztus 15. Magyar Rádió, Budapest, 19.15-20.15

MOCSÁNYI László és LAKOS Tibor kabaréja

A korábbi esztendõk lemezboomja után érdekes módon nagy szünet keletkezett a Two Jazzers lemezkarrierjében. Valószínûleg ez is motíválhatta MOCSÁNYI Lászlót, hogy 1932. nyarán megalapítsa saját lemezcégét, a Radiust, amelynek székhelye a Tõzsdepalotában volt. Ez ma a Magyar Televízió székháza.

A cég elsõsorban a saját felvételek kiadását helyezte elõtérbe, de számos más sztárt is foglalkoztatott, például tíz lemezfelvétel készült a nagy gramofonénekes sztárral, Weygand Tiborral. Ez aligha véletlen, hiszen Weygand korábban már készített lemezfelvételeket a brit és az osztrák Columbia cégek részére a MOCSÁNYI-LAKOS szerzõpáros Jázminillat és Ácsi cigány címû darabjaiból.

A Harlem Melody band név alatt feltehetõen több Magyarországon turnézõ zenekar, vagy annak tagjai is szerepelhetnek. Horst Bergmeier feltételezése szerint (36) elsõsorban Sam Baskini és Juan Llossas zenekara kerülhet elsõsorban szóba, illetve valószínûsíthetõ a Dol. Pauscher vezette csehszlovák formáció foglalkoztatása.

A cég bizonyos licence lemezeket is kiadott.

Mint az levéltári iratokból kiderült, a cégnek nem sikerült jó minõségû hanglemezeket préselni és ez késõbb igen komoly veszteségeket okozott MOCSÁNYInak.

[53] Harlem Melody Band. MOCSÁNYI László refrain énekével: MOCSÁNYI László (voc), ismeretlen band, a.o. USA musicians: tp, tb, cl/sax, p, tu, bj, dr

Budapest, Hungary, 1932. szeptember elõtt

NJ 14348 (1371) Mit bánom én… Tango                                   (MOCSÁNYI László-GÖRÖG László) Radius (H) M 506
J 14350 (1373) Filléres gyors. Foxtrot                                        (BRODSZKY Miklós-HARMATH Imre) Radius (H) M 507
J 14350-1 (1373 T) Filléres gyors. Foxtrot                                  (BRODSZKY Miklós-HARMATH Imre) Radius (H) M 507 [!]
NJ 14352 (1375) Maxiko. Rumba az "Ezerjó" c. operettbõl        (BRODSZKY Miklós-HARMATH Imre) Radius (H) M 507
NJ 14353 (1556) A babám Budakeszi. Foxtrott az "Amikor a kislány nagylány lesz" c. operettbõl (LAJTAI Lajos-BÉKEFFY István)/Én nem szeretek mást. Valse az "Amikor a kislány nagylány lesz" c. operettbõl (LAJTAI Lajos-BÉKEFFY István) Radius (H) M 506
NJ 14354 Amitõl az ember… Tangó az "Exhercegnõ"-bõl                  (Ralph Benatzky- BÉKEFFY István) Weekend (H) 101
NJ 14355 János legyen… Foxtrott                                               (EISEMANN Mihály-SZILÁGYI László) Weekend (H) 101
3020? Ne tudja meg senki… Tangó                                                 (VÉRTES Henrik-SZÉCSÉN MIHÁLY) Weekend (H) 102
3021? Szeressük egymást gyerekek… Dal (SERESS Rezsõ) Weekend (H) 102
14393 (1418) Szemével megbolondít. Rumbafox a "Manolita" c. operettbõl (FÉNYES Szabolcs-HARMATH Imre) Radius (H) 2002
NJ 14394-I (1419) Nem szabad a szerelemmel játszani. Blues-Tango (GARAI Imre) Radius (H) M 515,
Radius (H) 2003
14395 (1420) Jeruzsálem… Foxtrot a "Manolita" c. operettbõl   (FÉNYES Szabolcs-HARMATH Imre) Radius (H) 2002

[54] MOCSÁNYI-LAKOS duó [sic!] énekével, Rádius zenekar kísérettel (Harlem Melody Band MOCSÁNYI László refrainénekével)*: MOCSÁNYI László (voc), prob. same band: tp, tb, cl/sax, p, tu, bj, dr

Budapest, Hungary, kb. 1932. szeptember

J 14413 (1440) Csu Csu. Van egy édes szó Pekingben. Foxtrot  (FÉNYES Szabolcs-HARMATH Imre) Radius (H) 2003
J 14413-1 (1440 reserve) Csu-Csu (Van egy édes szó Pekingben) (FÉNYES Szabolcs-HARMATH Imre) Radius (H) 2003* [!]

[55] Énekli: MOCSÁNYI László cigány zenekarral: MOCSÁNYI László (voc) with unitentified Hungarian Gypsy Band, prob. 2 viols, viola, b, cymbalum

Budapest, Hungary, kb. 1932. szeptember

NJ 14483 (1510?) Piros pünkösd napján (vitéz KÓKAI István) Radius (H) M 514
NJ 14484 (1511) Zöld abLAKOS kicsi ház. Csárdás (KONDOR Ernõ) Radius (H) M 514

[56] MOCSÁNYI László zongora és hegedû kísérettel: MOCSÁNYI László (voc), unknown (viol), unknown (p)

Budapest, Hungary, kb. 1932. szeptember

NJ 14485 (1512) Engem a tavasz ittfelejtett. Valse (ERÕSS Béla) Radius (H) M 513

[57] MOCSÁNYI-LAKOS Duo énekével. Harlem Melody Band: MOCSÁNYI László, LAKOS Tibor (voc), prob. tp, tb, cl/sax, p, tu, bj, dr

Budapest, Hungary, kb. 1932. november

NJ 14486 Mielõtt elválunk édesem. Valse (ZÁCH-SZÉCSÉN MIHÁLY) Radius (H) M 516
J 14487 Oh Monah! (Hermann Krome-GÖRÖG László) Radius (H) M 516,
Pannonton (H) JL 104 (LP)

Megjegyzés: The sampler LP Pannonton JL 104 titled Hungarian Jazz 1912-1948.

"Az átmenet mésodik példája a Mocsányi-Lakos duo 'Oh Monah'-ja. Az énekes-hangszeres duo ekkor már túl van a századik lemezfelvételén. Mocsányi László zongorán, Lakos Tibor hegedûn és banjon játszik, ha kell csak duettként, de leggyakrabban Európa legmegbecsültebb big bandjeinek kíséretével." (37)

[58] Harlem Melody Band. MOCSÁNYI László refrainénekével: MOCSÁNYI László (voc), prob. tp, tb, cl/sax, p, tu, bj, dr

Budapest, Hungary, kb. 1932. november

J 14488 (1515) Bocsánat... bocsánat                                              (KATONA KLEINBERGER György) Radius (H) M 515
14493 Én megcsaltalak százszor. Tangó                                  (MALCSINER Béla-SZÉCSÉN Mihály) Radius (H) 2004

[59] MOCSÁNYI és LAKOS zongora kísérettel: MOCSÁNYI László, LAKOS Tibor (voc), unknown (p)

Budapest, Hungary, kb. 1932. november

NJ 14494 (1521) Magyar nóta egyveleg (MOCSÁNYI László) Radius (H) M 513

[60] [MOCSÁNYI-LAKOS duo]: MOCSÁNYI László, LAKOS Tibor (voc)

Budapest, Hungary, kb. 1932. november

Au jesz. Foxtrott az "Ibusz kisasszony"-ból                              (MOCSÁNYI László-GÖRÖG) Radius (H)
Nézze most már mindegy. Keringõ (MALCSINER Béla) Radius (H)

[61] MOCSÁNYI-LAKOS duo refrainénekével: MOCSÁNYI László, LAKOS Tibor (voc), a.o. whistle, viol-solo, p, tp, sax

Budapest, Hungary, kb. 1932. november

NJ 14500 Minek is van szerelem. Valse                                      (EISEMANN Mihály -SZILÁGYI László) Radius (H) 2005

[62] MOCSÁNYI-LAKOS duo énekével. Harlem Melody Band: MOCSÁNYI László, LAKOS Tibor (voc), prob. tp, tb, cl/sax, p, tu, bj, dr

Budapest, Hungary, kb. 1932. november

J 14501 Yo-Yo (MÁRKUS Alfréd-BÉKEFFY László) Radius (H) 2004 (78),
Pannon Jazz (H) PJ 1013 (CD)
J 14502 Zsákba macska (EISEMANN Mihály- SZILÁGYI László) Radius (H) 2005 (78)

Megjegyzés: Pannon Jazz (H) PJ 1013 (CD): Hungarian Swing 1929-1945.

A Fõvárosi Operettszínház 1932. nyarán mutatta be a "Manolita" c. operettet, amelynek néhány száma felkerült MOCSÁNYIék mûsorára.

1932. október 5. Magyar Rádió, Budapest, 19.00-19.45

MOCSÁNYI László és LAKOS Tibor vidám hangfestészete

Mexikó (BRODSZKY Miklós-HARMATH Imre)
Bonaszera Szinyorina. Tangó (LAKOS Tibor-GARAI Imre)
Ne tudja meg senki (VÉRTES Henrik-SZÉCSÉN Mihály)
János legyen… (EISEMANN Mihály-SZILÁGYI László)
Szeretnék egy új szívet (deFRIES Károly-KOVÁCS Kálmán)
Jeruzsálem a "Manolita" c. operettbõl (FÉNYES Szabolcs-HARMATH Imre)
Csu-Csu a "Manolita" c. operettbõl (FÉNYES Szabolcs-HARMATH Imre)
Nem szabad a szerelemmel játszani (GARAI Imre)
Szólj, mit szól a spanyol donnához a donja (Robert Stolz-SALVER Béla)
Innen egész Pekingig (FONÓ József-DEUTSCH)
Bigin (MOCSÁNYI László-GÖRÖG László)
Lelkem anyám (ROSNER Kálmán)

1932. november 6. Magyar Rádió, Budapest, 16.30-17.30
MOCSÁNYI László és LAKOS Tibor hangversenye

Oh, Monah! (Ted Weems-GÖRÖG László)
Yo-Yo (MÁRKUS Alfréd-ifj. BÉKEFFI László)
Magyar nóta és csárdás
Felejtsd el a múltat (Vaczek (38) -GÖRÖG László)
Zsákbamacska egyveleg (EISEMANN Mihály-SZILÁGYI László)
Magyar nótaegyveleg
Havanna (Cuban Love Song) (Stothart-SALVER Béla)
Nincs valutám (KUN-KUTHY)
Tangó szerenád (LAKOS Tibor-GARAI Imre)
Csak az eredeti, valódi jó… (MÁRKUS Alfréd-KELLÉR Dezsõ)
Szeressük egymást gyerekek (SERESS Rezsõ)
Csu-Csu a "Manolita" c. operettbõl (FÉNYES Szabolcs-HARMATH Imre)
Engem a tavasz ittfelejtett (ERÕSS Béla)
Nem kérdem, ki vagy c. film slégerei (Robert Stolz)
Nem szabad a szerelemmel játszani (GARAI Imre)
Angol sláger
Száz akác (CHORIN-MOLNÁR)
Nem élet az életem (MOCSÁNYI László-GÖRÖG László)

1932. november 12-tõl:

"Az Astoria felsõ termében minden este a MOCSÁNYI-LAKOS, a rádió népszerû zenehumoristái szórakoztatják a közönséget. Berg Karcsi és Balog Tibor közremûködésével" (39)

1932. december 26, karácsony másnapja, du 5 órakor a Zeneakadémia Nagytermében

Vidám jazz-revû

Honthy Hanna, legszebb slágereivel

MOCSÁNYI-LAKOS jazz-humoristák

Gárdonyi Lajos, Gyergyai István duettek és szólók
Kertész Edit ‘Egy kiskutya keservei"
Jimmy Saas hawaii gitár triója
Lee Miller jazz-zongorista
Korb Flóra és görlcsapata
Harlem Melody Band világhírû fehér néger-zenekar felléptével (40)

1932. december 31. 21-tõl éjjel 3-ig Szilveszter est
MOCSÁNYI-LAKOS új szerzeményeikkel 2x

1933. január 1-tõl a Labriola Varieté mûsorában

Gyenes Lili világhírû nõi zenekara

5 Songs

MOCSÁNYI-LAKOS jazzduó

Dany és Eddy négersztepptáncosok prolongálva a Jack Hylton mûsorból

1933. júniusától decemberéig elõször MOCSÁNYI-LAKOS jazz-zenekar néven, (majd zárójelbe téve megjelent a NEW BRIGHTON BOYS név is) számos élõadás hangzott el a Magyar Rádióban. A részletes rádiómûsorban számtalan, Magyarországon is kézben levõ jazzfelvétel alapján közismert jazz standard (When Your Lover Has Gone [Einer Swan], St.Louis Blues [W.C. Handy], Fiddlin' The Fiddle [Dave Rubinoff], Avalon [Vincent Rose], Stormy Weather. Jazz poem [Ted Koehler-Harold Arlen], Shuffle of To Buffalo [Harry Warren-Al Dubin], Young And Healthy [Harry Warren-Al Dubin], Night And Day [Cole Porter], Tiger Rag [Nick LaRocca], Chinatown, My Chinatown [Jean SCHWARTZ-William Jerome], New Orleans [Hoagy Carmichael]) is szerepelt és például Jazz variációk különbözõ hangszereken, New Brightonia. Hot jazz (NEW BRIGHTON BOYS), Black Jazz (Peter Packay), Jazz Moment (LAKOS Tibor) címmel is a jazzre utaló produkciók kerültek a mûsorba. Ezen produkciók jazzértékérõl azonban eddig sajnos nem sikerült közelebbi információt szerezni.

1933. június 20. Magyar Rádió élõadás

MOCSÁNYI-LAKOS jazz-zenekar a margitszigeti Flóris cukrászdából

Every Day Lucky Day. Foxtrott (Harry Carlton)
Hazakísérem kedvesem. Slow fox (Nelson-Ager-SZENES Andor)
Játszunk szájharmonikát. Foxtrott (Nelson-Burke)
Virág a szívem. Slow fox (BARTOS Zoltán)
Szerenád. Jazz átirat (Franz Schubert)
Népszerû dalok – egyveleg (EISEMANN Mihály)
Alabam Swing. Stomp (Jimmy Johnson)
Piedad. Argentin tangó (Pervoco)
Bonaszera Szinyorina. Tangó (LAKOS Tibor-GARAI Imre)
Don't Say Good-Bye. Slow fox (Robert Stolz)
Soroksár. Foxtrott a "Tessék beszállni" c. revûbõl (MÁRKUS Alfréd-HARMATH Imre)
When Your Lover Has Gone. Slow fox (F.A. Swan)
Miki egér Pesten (MOCSÁNYI László)
Jazz variációk különbözõ hangszereken (NEW BRIGHTON BOYS)
Én megbuktam az élet iskoláján (ZERKOVITZ Béla)
Egy éjszakát. Tangó (SZÁNTÓ-SZENES Andor)
St.Louis Blues (W.C. Handy)
Fütyülök rá. Slow fox (HAJÓS-HARMATH Imre)
Hearthbeath. Slow fox (Percy Thomson = POLGÁR Tibor)
Zenei utazás különbözõ országokban. Revû (MOCSÁNYI László-LAKOS Tibor)

1933. július 7. Magyar Rádió élõadás

MOCSÁNYI László és LAKOS Tibor elõadása "Grand Hotel Musik" (Szálloda a Zenebonához). Revû, melynek keretében elõadásra kerülnek

Most vagy soha (MOCSÁNYI László-GÖRÖG László)
Ne felejts el rólam álmodni (KUTHY-SZENES Andor)
Tic-ti, tic-tá (Gettano-KOVÁCS Kálmán)
Pénztárcámnak üres a belseje (ERDÉLYI Mihály-SZÁNTÓ)
Pávián (MÁRKUS Alfréd-HARMATH Imre)
Ezzel a kis dallal üzenem (BUDAY Dénes-SZÉCSÉN Mihály)
Miért ne jönne át Budára (LAKOS Tibor-SZENES Andor)
Blüett (GÖRÖG László)
Fiddlin' The Fiddle (Dave Rubinoff)
Ram-pam-pam (A. deVita-SZENES Andor-KUTHY)
Lawd You Made The Night Too Long (Young-Lewis)
Csókol Veronika (Wachsmann-Gilbert)
Tell Vilmos nyitány (Rossini)

"Este MOCSÁNYI László és LAKOS Tibor, a két vidám cimbora, öteletes keretbe foglalt mûsorát adta elõ, olyan õszinte jókedvvel, hogy – mint rendesen – öröm volt õket meghallgatni." (41)

Rökk Marika, a késõbbi híres sztár elsõ önálló rádiófellépése alkalmával nagy szerepet vállalt a MOCSÁNYI-LAKOS kettõs is:

1933. július 17. Magyar Rádió. 18.40-19.50

Ifj. Békeffi István és SZILÁGYI László operett szerzõi estje. Elõadja: Rökk Marika, MOCSÁNYI László-LAKOS Tibor

1933. július 29. Magyar Rádió. 23.00 élõadás

MOCSÁNYI-LAKOS jazz-zenekara (New Brighton Boys) a margitszigeti Flóris cukrászdából

Avalon. Foxtrott (Vincent Rose)
Jaj istenkám, tavasszal. Slow fox (GARAI Imre)
Young And Healthy. Foxtrott (Harry Warren-Al Dubin)
Miért ne jönne át Budára (LAKOS Tibor-SZENES Andor)
Duelo Criolo. Argentin tangó (L. Rezzono)
Volt egyszer egy zongorista. Tangó (Schwarz-SZENES Andor)
Ide Sweet As Apple Cider. Foxtrott (Eddy Leonard)
Magának ez csak áprilisi tréfa. Foxtrott (HEIM-KUTHY)
Good Bye Blues. Slow fox (Hugh-Johnson)
Au jesz (MOCSÁNYI László-GÖRÖG László)
Stormy Weather. Jazz poem (Koehler-Arlen)
Egy csók és más semmi. Keringõ (EISEMANN Mihály-BÉKEFFI)
Kakuk. Keringõ (Hasler)
New Brightonia. Hot jazz
Jó a két szemébe nézni (BÁRCZY-KELLÉR Dezsõ)
Black Jazz (Peter Packay)
Freddy The Fresham. Marchingtrott (Carl Friend-Oppenheim)

1933. augusztus 9. Magyar Rádió. 22.45 élõadás

MOCSÁNYI-LAKOS jazz-zenekara (New Brighton Boys) a margitszigeti Flóris cukrászdából

Music In My Fingers (Herman Myers)
Egy kis édes félhomályban (EISEMANN Mihály-ifj. BÉKEFFI)
Feledje el a nevemet (KISZELY Gyula)
Magnolia (deSylva-Brown-Henderson)
Hallod-e Rozika te (EISEMANN Mihály-BÉKEFFY)
Két közismert spanyol tangó: Media Luz – Ay, Ay, Ay
Nem tudom ki lesz a sorsom (KELEMEN-SZENES Andor)
New Orleans (Hoagy Carmichael)
Ram-pam-pam (A. deVita-SZENES Andor-KUTHY)
Shuffle of To Buffalo (Harry Warren-Al Dubin)
Hapták, tisztelet a szesznek (SZÁNTÓ-SZENES Andor)
Jazz Moment (LAKOS Tibor)
Träume, mein Baby (Reisfeld-Marbot)
Yaaka Hulaa, Hickey Dula (Ray Goetz-Joe Young-Pete Wendling)
Pávián (MÁRKUS Alfréd-HARMATH Imre)
Boci-boci tarka (MOCSÁNYI László)
Tangóegyveleg saját szerzeményekbõl (MOCSÁNYI László-LAKOS Tibor)
Mit bánom én (MOCSÁNYI László-GÖRÖG László)
Jázminillat (MOCSÁNYI László-LAKOS Tibor)
Hiába búcsúzunk (MOCSÁNYI László-SZENES Andor)
Foxtrottegyveleg saját szerzeményekbõl (MOCSÁNYI László-LAKOS Tibor)
Dúdold velem (MOCSÁNYI László-LAKOS Tibor)
Miért ne jönne át Budára (LAKOS Tibor-SZENES Andor)
Húzd meg (MOCSÁNYI László-GÖRÖG László)
Ácsi cigány (MOCSÁNYI László-LAKOS Tibor)
Tip-top hangszerszólók (NEW BRIGHTON BOYS)

1933. augusztus 9. Magyar Rádió. 22.45 élõadás

MOCSÁNYI-LAKOS jazz-zenekara (New Brighton Boys) a margitszigeti Flóris cukrászdából

Night And Day (Cole Porter)
Csókol Veronika (Wachsmann-Gilbert)
Going (Phil Baxter)
Lehet a szívén hat lakat (deFRIES Károly-KOVÁCS Kálmán)
We Just Couldn't Say God Bye (Harry Woods)
Tiger Rag (Nick LaRocca)
Két argentin tangó: Trieste Huella – Popre Milonga
Falusi zene (Fryberg)
Chinatown, My Chinatown (Jean SCHWARTZ-William Jerome)
Viola virágom (HETÉNYI-HEIDLBERG Albert)
Tom-Tom (Leslie Sarony- MOCSÁNYI László)
Szeszély (LAKOS Tibor-SZENES Andor)
Hearthbeath. Slow fox (Percy Thomson = POLGÁR Tibor)
Tenyeremen hordom (MÁRKUS Alfréd-HARMATH Imre)
Zárinduló (MOCSÁNYI László)

1933. december 7. Magyar Rádió. 20.45-22.00 élõadás

MOCSÁNYI-LAKOS jazz-zenekara a Rádiókiállítás Studiójából

Ragyog az ég (MÁRKUS Alfréd-HARMATH Imre)
Vannak az életben furcsa dolgok (ZERKOVITZ Béla-Buday Dénes)
Vau-vau a "Papucs" c. operettbõl (KRAUSZ-SZENES Andor)
Egy szót keresek én (HAJÓS-SZENES Andor)
Nagy rádió-revû (MOCSÁNYI László-LAKOS Tibor)
Ninon (Bronislaw Kaper-Walter Jurmann- SZENES Andor)
Drága, megbocsásson nekem (BRODSZKY Miklós-HARMATH Imre)
Ki az, akihez írtam ezt a dalt? (BRODSZKY Miklós-HARMATH Imre)
Tangó. La Gitana (MOCSÁNYI László-LAKOS Tibor)
Szerelmes lettem tegnap este (VÉRTES Henrik-SZÉCSÉN Mihály)
Virágos csákó (KONDOR Ernõ)

EPILÓGUS

LAKOS Tibor a harmincas évek elején megnõsült, ami többek között az eredményezte, hogy jóval kevesebb vidéki fellépést vállaltak:

"Azelõtt sokszor jártak vidékre, újabban ….., mert LAKOS megnõsült." (42)

Egyre inkább vesztettek népszerûségükbõl. Ennek megfelelõen új hangfelvételek sem készültek velük.

A külföldi turnék idõnként folytatódtak. Ezt a feleség, illetve késõbb mindkét feleség már jobban tûrte, mert akkor õk is utazhattak. Ezekrõl a turnékról jelen pillanatban semmilyen adat nem áll rendelkezésre.

35 esztendõs volt a MOCSÁNYI-LAKOS énekkettõs mindkét tagja, amikor 1938-ban elhatározták, hogy véget vetnek a bohém vándoréletnek:

"Megismertük a világot. Ment nekünk jól és rosszul és éppen amikor a legjobban ment, elhatároztuk a felszámolást. Magunkban bíztunk, de a világban nem és igazunk volt. A gyûlölködés magja el volt vetve. A második világháború küszöbén álltunk és akkor még idõben – szép csendesen – megszûnt a MOCSÁNYI-LAKOS duó." (43)

LAKOS Tibor 1945-ben a világháború áldozata lett.

MOCSÁNYI László 1982-ben hunyt el Budapesten.

A felhasznált irodalom bibliográfiája

1. Önálló kötetek

Alpár Ágnes: A fõvárosi kabarék mûsora 1901-1944, Budapest, 1978, Magyar Színházi Intézet

Danzi, Michael: American Musician in Germany 1925-1939. Memoirs of the jazz, entertainment, and movie world of Berlin during the Weimar Republic and the Nazi era - and in the United States As Told To Rainer Lotz. Schmitten, 1986, Norbert Ruecker

Fricke, Martin: The German Popular Music Record Dating Guide 1909-1950. 3rd Revised And Enlarged Edition. Bonn, 1995, MF Publications

Jacobs, Dick-Harriet Jacobs: Who Wrote That Song? Cincinnati, 1994, Writer's Digest Books

Kinkle, Roger D.: The Complete Encyclopedia of Popular Music And Jazz 1900-1950. I-IV. kötet, New Rochelle, NY, 1974, Arlington House Publishers

Lange, Horst H.: Die deutsche "78er" Diskographie der Hot-Dance- und Jazz-Musik 1903-1958. 2. erweiterte Ausgabe, Berlin, 1978. Colloquium Verlag

Lord, Tom: The Jazz Discography Volume 15. New York, 1996. Lord Music Reference Inc.-Cadence Jazz Books

Simon Géza Gábor: Magyar Jazzlemezek 1912-1984/Hungarian Jazz Records 1912-1984. Pécs, 1985. KISZ Baranya megyei Bizottsága-Baranya megyei Mûvelõdési Központ

Simon Géza Gábor: Magyar Jazzdiszkográfia 1905-1994/Hungarian Jazz Discography 1905-1994. Budapest, 1994. Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány

2. Újságcikkek

Bános Tibor: Hõskori históriák 8. Ki mit tud. Rádió és Televízió Újság, 1992/37 (szept. 14-20), p.10

Csányi Attila: Magyar jazzmuzsikusok külföldön, Jazz, 1988/3, p.6

Vig György: MOCSÁNYI és LAKOS. Rádió Újság, 1932/9 (febr.28-márc.5.), p.40.

Vig György (V.Gy.): Telefon, mikrofon, zongora, szinigazgatás és egyéb linkségek. MOCSÁNYI László és LAKOS Tibor vallomásai. Rádió Újság, 1934. október 28.

1. Számú orr-vhallgató. Rádió Újság, 1932. július 29.

A mikrofon elõtt. Rádió Újság, 1932/7. szám (febr. 14.-20.), p.11

A MOCSÁNYI-LAKOS jazzkettõs szédületes karrierje Németországban, színházban, gramofonon és Studióban. Rádió Újság, 1929. július 13. p.10

Beszélgetés LAKOS Tiborral. Magyar Rádió Újság, 1931/27 (június 28-júl.4.), p.3-4

Elhangzott. Rádió Újság, 1933/29 (júl.16-22.), p.19

MOCSÁNYI és LAKOS zenehumoristák… Rádió Újság, 1929. szeptember 14, p.13

MOCSÁNYI-LAKOS szövegek. Rádió Újság 1931/38. szám, p.20-21

3. Lemezborító szövegek

Ahlers, Gerd: Rivalen der Comedian Harmonists. Warum, weshalb, wieso? Duophon (D) CD 01423 (CD), 199.

Csányi Attila: Hungarian Jazz 1912-1948. Pannonton (H)JL 104 (LP) (1989)

Simon Géza Gábor: Hungarian Swing 1929-1945. Pannon Jazz (H) PJ 1013 (CD) (1996)

4. Lemezrecenziók

Phonographische Zeitschrift, 1929. október 15., p.1578/1580

Phonographische Zeitschrift, 1930. február 1.

Phonographische Zeitschrift, 1930. március 15.

5. Hirdetések

Hirdetés. Rádió Újság, 1932. november 12.

Hirdetés. Rádió Újság 1932/52. (Karácsonyi) szám, p.31

Lustiger Abend. Pester Lloyd, Morgen. 1931. január 15. p.11

6. Kéziratok

Bergmeier, Horst: TWO JAZZERS, Apeldoorn, Hollandia, 199. Kézirat a Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány Magyar Jazztörténeti Archívuma tulajdonában

Csányi Attila: A magyar jazz története (a lemezantológiához), 1971. Kézirat a Hungaroton archívumában

MOCSÁNYI László: Az elsõ magyar szájzenekar. Emlékezés a MOCSÁNYI-LAKOS duóra (rádióelõadás szövege), Budapest, 1947. december 24. Kézirat a Simon Archívum tulajdonában

Simon Géza Gábor: MOCSÁNYI László - LAKOS Tibor (THE TWO JAZZERS). A Discography. Budapest, 1986. augusztus. Kézirat a Simon Archívum tulajdonában

Budapest, 1998. december –1999. május

jegyzetek

01 Ahlers, Gerd: Rivalen der Comedian Harmonists. Warum, weshalb, wieso? Duophon (D) CD 01423 (CD), 1998
02 Bános Tibor: Hõskori históriák 8. Ki mit tud. Rádió és Televízió Újság, 1992/37 (szept. 14-20), p.10
03 Rivalen der Comedian Harmonists. Warum, weshalb, wieso? Duophon (D) CD 01423 (CD), 1998
04 Bános Tibor: Hõskori históriák 8. Ki mit tud. Rádió és Televízió Újság, 1992/37 (szept. 14-20), p.10
05 Vig György (V.Gy.): Telefon, mikrofon, zongora, szinigazgatás és egyéb linkségek. MOCSÁNYI László és LAKOS Tibor vallomásai. Rádió Újság, Budapest, 1934. október 28.
06 Ez volt akkor a Magyar Rádió közismert neve
07 Vig György (V.Gy.): Telefon, mikrofon, zongora, szinigazgatás és egyéb linkségek. MOCSÁNYI László és LAKOS Tibor vallomásai. Rádió Újság, Budapest, 1934. október 28.
08 Bános Tibor: Hõskori históriák 8. Ki mit tud. Rádió és Televízió Újság, 1992/37 (szept. 14-20), p.10
09 Bános Tibor: Hõskori históriák 8. Ki mit tud. Rádió és Televízió Újság, 1992/37 (szept. 14-20), p.10
10 MOCSÁNYI László: Az elsõ magyar szájzenekar. Emlékezés a MOCSÁNYI-LAKOS duóra (rádióelõadás szövege), Budapest, 1947. december 24. p.2. Kézirat a Simon Archívum tulajdonában
11 MOCSÁNYI László: Az elsõ magyar szájzenekar. Emlékezés a MOCSÁNYI-LAKOS duóra (rádióelõadás szövege), Budapest, 1947. december 24. p.2. Kézirat a Simon Archívum tulajdonában
12 Vig György (V.Gy.): Telefon, mikrofon, zongora, szinigazgatás és egyéb linkségek. MOCSÁNYI László és LAKOS Tibor vallomásai. Rádió Újság, Budapest, 1934. október 28.
13 Vig György (V.Gy.): Telefon, mikrofon, zongora, szinigazgatás és egyéb linkségek. MOCSÁNYI László és LAKOS Tibor vallomásai. Rádió Újság, Budapest, 1934. október 28.
14 Csányi Attila: Hungarian Jazz 1912-1948. Pannonton JL 104 (LP) kísérõ szövege (1989)
15 Csányi Attila: Magyar jazzmuzsikusok külföldön, Jazz, 1988/3, p.6
16 A MOCSÁNYI-LAKOS jazzkettõs szédületes karrierje Németországban, színházban, gramofonon és Studióban. Rádió Újság, Budapest, 1929. július 13. p.10
17 MOCSÁNYI László: Az elsõ magyar szájzenekar. Emlékezés a MOCSÁNYI-LAKOS duóra (rádióelõadás szövege), Budapest, 1947. december 24. p.2. Kézirat a Simon Archívum tulajdonában
18 Csányi Attila: Magyar jazzmuzsikusok külföldön, Jazz, 1988/3, p.6
19 Michael Danzi: American Musician in Németország 1925-1939. Memoirs of the jazz, entertainment, and movie world of Berlin during the Weimar Republic and the Nazi era - and in the United States As Told To Rainer Lotz. Schmitten, 1986, Norbert Ruecker, p.50
20 A MOCSÁNYI-LAKOS jazzkettõs szédületes karrierje Németországban, színházban, gramofonon és Studióban. Rádió Újság, Budapest, 1929. július 13. p.10
21 Lemezrecenzió. Phonographische Zeitschrift, 1929. október 15., p.1578/1580
22 Lemezrecenzió. Phonographische Zeitschrift, 1930. március 15.
23 Lemezrecenzió. Phonographische Zeitschrift, 1930. február 1.
24 MOCSÁNYI és LAKOS zenehumoristák… Rádió Újság, Budapest, 1929. szeptember 14, p.13
25 Simon Géza Gábor: Hungarian Swing 1929-1945. Pannon Jazz PJ 1013 (CD) kísérõ szövege (1996)
26 Csányi Attila: A magyar jazz története (a lemezantológiához), 1971. Kézirat a Hungaroton archívumában
27 Lustiger Abend. Pester Lloyd, Morgen. 1931. január 15. p.11
28 Beszélgetés LAKOS Tiborral. Magyar Rádió Újság, 1931/27 (június 28-júl.4.), p.3-4
29 Beszélgetés LAKOS Tiborral. Magyar Rádió Újság, 1931/27 (június 28-júl.4.), p.3-4
30 Beszélgetés LAKOS Tiborral. Magyar Rádió Újság, 1931/27 (június 28-júl.4.), p.3-4
31 Rádió Újság 1931/38. szám, p.20-21
32 A Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány Magyar Jazztörténeti Archívuma tulajdonában
33 A mikrofon elõtt. Rádió Újság, 1932/7. szám (febr. 14.-20.), p.11
34 Vig György: MOCSÁNYI és LAKOS. Rádió Újság, 1932/9 (febr.28-márc.5.), p.40.
35 1. Számú orr-vhallgató. Rádió Újság, 1932. július 29.
36 Horst Bergmeier: TWO JAZZERS, Apeldoorn, Hollandia, 199., p.24. Kézirat a Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány Magyar Jazztörténeti Archívuma tulajdonában
37 Csányi Attila: Hungarian Jazz 1912-1948. Pannonton JL 104 (LP) (1989)
38 A Rádió Újság mûsorrészében helytelenül írva: Vacag
39 Hirdetés. Rádió Újság, 1932. november 12.
40 Hirdetés. Rádió Újság 1932/52. (Karácsonyi) szám, p.31
41 Elhangzott. Rádió Újság, 1933/29 (júl.16-22.), p.19
42 Vig György: MOCSÁNYI és LAKOS. Rádió Újság, 1932/9 (febr.28-márc.5.), p.40
43 MOCSÁNYI László: Az elsõ magyar szájzenekar. Emlékezés a MOCSÁNYI-LAKOS duóra (rádióelõadás szövege), Budapest, 1947. december 24. p.3. Kézirat a Simon Archívum tulajdonában