2022-01-19    
Név:
Jelszó:
  
Regisztráció
Fórumaink
Olvasói levelek (5)
Kiadja:
Magyar Jazzkutatási Társaság
1023 Budapest, Lukács utca 4.
Főszerkesztő:
Simon Géza Gábor
06-30/736-3358

Alapítva: 1995. január

2011 mérleg és közhasznúsági jelentés:
2011_merleg_khjel.pdf

A Magyar Jazzkutatási Társaság a jogszabály adta lehetőségekkel élő támogatói jövedelemadójuk egy százalékát utaltatták át egyszámlánkra. Az összeget jelen kiadvány költségeihez használtuk fel. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik bennünket és ezzel lapunkat támogatásra érdemesítették.

1980-04-01 • Szabó Ferenc
Nemzetközi Jazz Tábor Tatabányán

Immár egy évtizede, hogy Cegléden és Nagykőrösön találkozhattak az európai jazz főiskolák hallgatói. A Róna Jazz Fesztivál (a Róna Vendéglátóipari Vállalat finanszírozásában) nagy sikere és tiszavirág-élte után kevés kapcsolatunk maradt a műfaj oktatásával foglalkozó intézményekkel. Az 1979. novemberében Budapesten megrendezett Jazzoktatási Konferencia jelentette az újabb komoly lépést. Az itt elfogadott alapelvek gyakorlati megvalósítására és a nemzetközi kapcsolatok elmélyítésére adódik lehetőség az augusztus 4-től 18-ig Tatabányán szervezett Nemzetközi Jazz Táborban.

A Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola jazz tanszakának hallgatóin kívül mghívtuk a jelentősebb európai főiskolák növendékeit is. Köln, Bécs, Graz, Stockholm, Katpwice és Prága jazz fakultásairól a négy tagú - régebben együtt játszó - zenekarokat várunk.

A Népművelési Intézet, az Ifjú Zenebarátok Magyarországi Szövetsége, a Tatabányai Városi Tanács VB. művelődési osztálya és a Puskin Művelődési Központ több mint másfél éves előkészítő munkája eredményeként körvonalazódott a tábor programja, melynek középpontjában a hallgatók hangszeres tudásának fejlesztése és a jazzoktatás nemzetközi tapasztalatainak összehasonlítása áll.

E célok megvalósítására nemzetközi oktató gárdát hívtunk meg: Jiggs Whigham az USA-ból, Anders Karlen Svédországból, Pavel Blatny Csehszlovákiából és a teljes lengyel "Quartet" - Janusz Stefanski, Slawomir Kulpowicz, Tomasz Szukalski és Pawel Jarzebski - tanítja majd hangszere kezelését és vezeti a zenekari gyakorlatokat.

A külföldi vendégek mellett Babos Gyula, Regős István és Szakcsi Lakatos Béla is részt vesz az oktató munkában.

A praktikus ismeretek mellett két elméleti stúdium is indul: Pavel Blatny kompozíciós és hangszerelési témákról, Gonda János - a tábor művészeti vezetője - pedig a műfaj elméletéről tart előadásokat. a mindennapi gyakorlatot nyilvános koncertek követik. A lehetőségek szerint a jazz-zel érintkező területek képviselőit is felkérjük előadások és bemutatók tartására.

A programban szerepel: Apagyi Mária komlói gyermekcsoportjának a zenei improvizáció és a képzőművészet kapcsolatait elemző bemutatója, Székely Ivánnak "A kortárs zene és az improvizáció", valamint Szabados György "A folklór és a jazz" című előadása. Az Interkoncert szervezésében nemcsak Tatabányán, hanem a környező nagyvárosokban is lesznek koncertek. A "Quartet" és a tanár-szólistákkal megerősített növendék-együttesek felléptetéséről a jazzklub hálózat területi központjain keresztül szerezhetők információk.

A táborhoz kapcsolódik a szocialista országok Népművelési Intézeteinek az ifjúsági zenével foglalkozó szakemberei részére szervezett konferencia is. Augusztus 14-től 18-ig előadásokon, vitákon ismerkedhetnek meg az ifjúsági zene magyarországi helyzetével.

A tapasztalatcsere lehetőségeit igyekszünk bővíteni azzal is, hogy ugyanebben az időpontban hívjuk meg Tatabányára a klubhálózat területi vezetőit, a megyei művelődési központok illetékes munkatársait és néhány klubvezetőt.

A meghívottak figyelemmel kísérhetik a tábor szakmai munkáját s ezen kívül számukra külön előadásokat szervezünk. Szeretnénk a vendégek közt üdvözölni a Rádió, a Televízió és a sajtó képviselőit is.

Reméljük, hogy ez a rendezvény is segít a műfaj népszerűsítésében és abban, hogy a magyar jazzoktatás intenzíven bekapcsolódjék a jazzképzés nemzetközi vérkeringésébe. A szakmai munka mellett egyenrangúan fontosnak tartjuk a tábor közművelődési szerepét is, elősegítve ezzel a műfajban dolgozó népművelők és klubvezetők megalapozottabb munkáját.

 

Jazz Tájékoztató 17. (1980. április)