2021-04-18    
Név:
Jelszó:
  
Regisztráció
Fórumaink
Olvasói levelek (5)
Kiadja:
Magyar Jazzkutatási Társaság
1023 Budapest, Lukács utca 4.
Főszerkesztő:
Simon Géza Gábor
06-30/736-3358

Alapítva: 1995. január

2011 mérleg és közhasznúsági jelentés:
2011_merleg_khjel.pdf

A Magyar Jazzkutatási Társaság a jogszabály adta lehetőségekkel élő támogatói jövedelemadójuk egy százalékát utaltatták át egyszámlánkra. Az összeget jelen kiadvány költségeihez használtuk fel. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik bennünket és ezzel lapunkat támogatásra érdemesítették.

1972-05-01 • Simon Géza Gábor
Improvizáció a jazzben és a társmûvészetekben

Január 15. és április 8. között "Irodalom - film - balett - pantomim - jazz" címmel hétrészes elõadássorozatot szervezett a TIT Mûvészeti Szakosztálya a budapesti Kossuth Klubban. A sorozat elõadója GONDA JÁNOS a hét elõadásban elsõsorban nem a jazz és a társmûvészetek kapcsolatáról beszélt, illetve beszéltette a különbözõ mûfajok képviselõit. Mondanivalóját egy középponti mag, a jazz egyik legjellemzõbb tulajdonsága, az improvizáció köré csoportosította. A sorozat folyamán megismerkedhettünk a commedia dell' arte, a pantomim, a jazzbalett, a festészet és a filmmûvészet improvizatív elemeivel. Kóka Ferenc festõművész, Mészáros Tamás, a Metro Irodalmi Színpad rendezõje, Kárpáti Zoltán és Köllõ Miklós pantomimmûvészek, Gábor Pál filmrendezõ a színpadi interjúk során sok kis apró mozaikkal tették érthetõbbé az imprivizáció fogalmát saját mûfajukon belül. Beszéltek a jazzimprovizációval való kapcsolatukról, majd a gyakorlatban mutattak be párhuzamos improvizációkat: improvizált zenére rögtönöztek. Sokáig emlékezetes marad Kóka Ferenc festményimprovizációja Gonda János alkalmi együttesének életteli szólóira, Kárpáti Zoltán szemünk láttára átfomálódó pantmimdarabja, Köllõ Miklós modern táncelemeket felhasználó pantomimegyüttesének zárószáma, amikor a közönséget mintegy sokkolva bevonták táncukba, felszabadítva az emberekben lévõ õsi táncösztönt.

Két elõadásban a jazz-zenét vette Gonda János bonckés alá. A Benkó Dixieland, Deseõ Csaba, Gonda János, Vajda Sándor mindenki számára érthetõen, lépésrõl-lépésre mutatták be a tradicionális jazz, illetve a modernebb irányzatok anatómiáját, egy-egy szám kialakulásának útjait.

A közérthetõség egyébként az egész elõadássorozatra jellemzõ volt. Gonda János a legnagyobb szakmai hozzáértéssel, és ugyanakkor mindenki számára érthetõen fejtette ki mondanivalóját. Ebben nem kis szerepe volt annak, hogy Gonda valamennyi mûvészeti ágban otthonosan mozog. Lényegre tapíntó kérdései, közbevetett megjegyzései nélkül a mégoly jó szakemberek ellenére is halványabb lett volna egy-egy elõadás. Külön meg kell említenünk szép, magyaros fogalmazását.

Összefoglalva: kiváló elõadássorozatot láttunk, hallottunk, amelyben az elsõszámú magyar jazzszakember, Gonda János játszotta a fõszerepet.

Gratulálunk és várjuk a folytatást.

 

Jazzhíradó. A Benkó Dixieland Klub Tájékoztatója. 1972/5 (május)