2021-05-08    
Név:
Jelszó:
  
Regisztráció
Fórumaink
Olvasói levelek (5)
Kiadja:
Magyar Jazzkutatási Társaság
1023 Budapest, Lukács utca 4.
Főszerkesztő:
Simon Géza Gábor
06-30/736-3358

Alapítva: 1995. január

2011 mérleg és közhasznúsági jelentés:
2011_merleg_khjel.pdf

A Magyar Jazzkutatási Társaság a jogszabály adta lehetőségekkel élő támogatói jövedelemadójuk egy százalékát utaltatták át egyszámlánkra. Az összeget jelen kiadvány költségeihez használtuk fel. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik bennünket és ezzel lapunkat támogatásra érdemesítették.

2006-04-16 • Somlyó Zoltán
JAZZ

somlyo

Nappal?... Finom zenét, hogy a sphérák
testvérként mosolyogjanak az élet tetején rád!
Hogy zúgjon, ömöljön a lélek, a klasszikus mámor
s a szív is feszüljön a serleg szárnyas italától!

De este?... A ráncos, a megrogyott élet
csak szakszofon-hangra, ha mozdul, ha éled!
És felneszel, csiklandva, a dobra és az oboára
S a traingulumra, a jazz megõrült szavára!

Hisz õrült vagy magad is! Csak nem tagadod tán!
Ki hazugsághoz menekülsz, mert igazad fogytán!
Ki csupa rikító színre, meg ízre vagy éhes!
Kinek a nyelvén az édes keserû s a keserû édes!

Jazz!... Dübörögve, zúgva, bömbölve, rikoltva
fuss át szivemen, dermedtségembõl kioldva!
Szemérmem finom fátyolszövetjét szakítsd át
és súgd a fülembe az útszéli boldogság nyitját!

Hadd reszkessek belé, hadd érezzem arcomnak bõrén
a szégyenem pirját hogy itt vagyok én is úgy: põrén,
mint a mély hegedû, mely nem néz a tisztátlan kézre,
ha húrjait tépi; csak felbúg s nem is veszi észre...