2021-11-28    
Név:
Jelszó:
  
Regisztráció
Fórumaink
Olvasói levelek (5)
Kiadja:
Magyar Jazzkutatási Társaság
1023 Budapest, Lukács utca 4.
Főszerkesztő:
Simon Géza Gábor
06-30/736-3358

Alapítva: 1995. január

2011 mérleg és közhasznúsági jelentés:
2011_merleg_khjel.pdf

A Magyar Jazzkutatási Társaság a jogszabály adta lehetőségekkel élő támogatói jövedelemadójuk egy százalékát utaltatták át egyszámlánkra. Az összeget jelen kiadvány költségeihez használtuk fel. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik bennünket és ezzel lapunkat támogatásra érdemesítették.

1993-07-23 • Jávorszky Béla Szilárd
DUNAPALOTA RAGTIME. Az Osztrák-Magyar Monarchia ragjei

Dunapalota-Ragtime "A színes bõrû és fehér elõadók az 1860-as évektõl vendégszerepeltek az Osztrák-Magyar Monarchiában, többnyire Bécsben és Budapesten. Vaudeville, spasm band, spirituálé, cake walk és ragtime elõadásaik elõkészítették a dzsessz helyi befogadását" - olvasható a tavaly alakult Magyar Jazz-kutatási Társaság napokban megjelent elsõ CD-jének bevezetõjében. Mint megtudtuk, nem tudjuk pontosan, hogy a ragtime-darabokból mennyi jelent meg kottán, de annyi bizonyos: egyrészt sokszor visszaéltek a ragtime szóval, másrészt több száz olyan darab ismert, amelyeket two stepként, one stepként vagy foxtrottként adtak ki (és el), de amelyek "rászolgáltak" a ragtime vagy a ragtime-szerû megjelölésre.

A lemez elkészítésének ötlete még a hetvenes évek elején fogalmazódott meg a társaság elnöke, Simon Géza Gábor fejében. Társaival végzett kutatásai során ugyanis olyan hazai ragtime kottákra bukkant, amelyek - véleményük szerint - nyugodtan összevethetõek az amerikai kottaanyaggal. Jó öt évvel ezelõtt a pécsi Pannonton kiadónál tervezték is megjelentetését, de anyagi okok miatt a terv meghiúsult. Idõközben Kanadába távozott Fekete Éva, a dalok eljátszására "kiszemelt" zongorista, s Simonnak újra keresnie kellett valakit, aki e kottában fennmaradt darabokat kellõ érzékkel meg tudja eleveníteni. Sok-sok keresés után - mely során nem csak hazai, de cseh, lengyel, osztrák és német mûvészek is szóba kerültek - a választás az igen sokoldalú és szerteágazó tevékenységet folytató Vukán Györgyre esett. Õ nagy örömmel el is vállalta, s a 24 kompozíciót kétszer öt óra (!) alatt a Magyar Rádió 6-os stúdiójában rögzítették is.

A lemezen megszólaló darabok között túlsúlyban vannak a monarchia legjobb ragtime-komponistájának, Székely Aladárnak a szerzeményei. Mellette további magyar és osztrák szerzõk darabjai (a címadó Dunapalota Ragtime például Rozsnyai Sándort dicséri), valamint koloritként a monarchiában játszott más nemzetiségû, például amerikai komponisták ritkán hallható mûvei szerepelnek. Így került a lemezre Liszt Ferenc II. Magyar rapszódiájának motívumait idézõ Julius Lenzberg-darab, a Hungarian Rag is. Vukán érdeme, hogy kellõ tisztelettel közelít a darabokhoz, nem improvizálgat bele, nem próbál rájuk erõltetni valamilyen koncepciót, hanem egyszerûen megszólaltatja õket. Igaz, nem a mûfajhoz leginkább illõ pianínón, hanem egy Steinway-zongorán.

Az Akadimpex jelentõs anyagi hozzájárulásával megjelent és a Quittner Kft. által forgalmazott lemez anyaga a budapesti Neuma Kiadó jóvoltából két füzetben kottában is hozzáférhetõ.

Új Magyarország, 1993. július 23.