2021-05-08    
Név:
Jelszó:
  
Regisztráció
Fórumaink
Olvasói levelek (5)
Kiadja:
Magyar Jazzkutatási Társaság
1023 Budapest, Lukács utca 4.
Főszerkesztő:
Simon Géza Gábor
06-30/736-3358

Alapítva: 1995. január

2011 mérleg és közhasznúsági jelentés:
2011_merleg_khjel.pdf

A Magyar Jazzkutatási Társaság a jogszabály adta lehetőségekkel élő támogatói jövedelemadójuk egy százalékát utaltatták át egyszámlánkra. Az összeget jelen kiadvány költségeihez használtuk fel. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik bennünket és ezzel lapunkat támogatásra érdemesítették.

2006-02-08 • ei
JAZZKUTATUNK
1964-ben megjelent Pernye András zenetudós A jazz című könyve. Pernye (emlékezés) baráti beszélgetések alkalmával, a kötet fogadtatását idézve, legszivesebben Veres Péter író levelére emlékezett. Veres ugyan tetszését fejezte ki, hogy jó, jó, hogy van az a jazz, de a jazzel való foglalatoskodás helyett egészségesebbnek tetsző tevékenységet ajánlott Pernyének:"nézegesse inkább a parasztlányok ringó farát." A levelet Pernye és tanítványaként jómagam nem Veres Péter jellemzéseként idézte/idézem. A Pernye-kötet akkori szerepét hiába fogalmazta pontosan Kozák Gyula szociológus -- "Ez volt az első olyan mű, amely kizárólag szakmai és nem politikai szempontok szerint igazított el bennünket egy addig tiltott és ismeretlen világban." -- ,a jazzhez viszonyulás a hatvanas évekbeli Magyarországon Veres mondatával pontosabban leírható.

Molnar Jazz-band

Pernyét -- ami a megjelenés idejét illeti -- egyetlen magyar szerző előzte, Molnár Antal zenetudós. 1928-ban adta ki Jazz-band című könyvét, amelynek előzménye Bevezetés a zenekultúrába (1927) c. kötetének Nemiség és kultúra c. fejezete A jazz-band alcímmel. A 20. század Amerikáját és Európáját erkölcsi aspektusból megítélő szerző a jazzhez is így közelít. Felteszi a kérdést, vajon "megtermékenyítő hatással van-e a művelt zenére a jazz". Válasza 1927-ben: “Ha arra gondolunk, milyen eklatáns szerepe van bizonyos ammoniákos anyagoknak a mezőgazdasági termelésben, elismerhetjük, hogy igen jó trágya a jazz-band is. De amikép azokat a bizonyos fejlesztő anyagokat a humusz mélyébe rejti a mezőgazda, úgy a nigger-muzsika is odavaló, a társadalmi élet sötétjébe, a lebujokba.”

A két könyv megjelenése között mintegy 40 év telt el. Ahogy közelítően ugyancsak további 40 év pergett le, míg a magyarországi jazzkutatás eredményei a tágabb nyivánosság számára is ismertebbé lehettek. JOKA CD-ROMA Jazzkutatás internetes folyóirat nem előzmény nélküli: a Magyar Jazzkutatási Társaság 1995-ben nyomtatott, 1999-ben CD-ROM formában is közzé tette alapkutatásait.

Ezen internetes folyóirat további lépés annak érdekében, hogy a jazzkutatás mint a kultúrakutatás része -- más diszciplínákkal is együttműködést keresve, -- szélesebb körben, folyamatosan, újabb és újabb közlésekkel hozzáférhetővé tegye a magyar művelődéstörténet e területének figyelemre érdemes eredményeit. Erősítve ezzel a jazz mint immár évszázada elismert zenei jelenség presztízsét is.