2021-10-20    
Név:
Jelszó:
  
Regisztráció
Fórumaink
Olvasói levelek (5)
Kiadja:
Magyar Jazzkutatási Társaság
1023 Budapest, Lukács utca 4.
Főszerkesztő:
Simon Géza Gábor
06-30/736-3358

Alapítva: 1995. január

2011 mérleg és közhasznúsági jelentés:
2011_merleg_khjel.pdf

A Magyar Jazzkutatási Társaság a jogszabály adta lehetőségekkel élő támogatói jövedelemadójuk egy százalékát utaltatták át egyszámlánkra. Az összeget jelen kiadvány költségeihez használtuk fel. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik bennünket és ezzel lapunkat támogatásra érdemesítették.

Simon Géza Gábor (szerk.)
Fejezetek a magyar jazz történetéből 1961-ig
Magyar Jazzkutatási Társaság, Budapest,
2001, 272 oldal, kötve, névmutató, CD melléklettel. 600 példányban, sorszámozva készült kiadvány
ISBN 963-00-5225-3

„....amikor egy-egy ország a művészet egy-egy területén lemaradván ezt a hátrányt úgy próbálja behozni, hogy kizárólag és egyedül, többnyire kritika nélkül lelkesedik a legmodernebb irányzatokért. Ez is egyfajta provincializmus, melynek lényege abban áll, hogy el akarja szakítani a modern művészetet előzményeitől, nem akarja belátni, hogy a 'korszerű' művészet valójában egységes, töretlen fejlődés végeredménye. Amennyiben ugyanis a fejlődés nem töretlen, szerves, nem is beszélhetünk teljes értelemben vett művészetről. A legújabb stílusokat csak az értheti meg, aki már megértette és a magáévá tette a régit. Ha valaki kizárólag Miles Davist ismeri, akkor valójában Miles Davist sem ismeri. Ez még akkor is igaz, ha első pillantásra paradoxonnak látszik.“

Pernye András


Tartalom
Simon Géza Gábor: Bevezető
A diszkográfiai részekben használt rövidítések
Rainer Lotz: Foolishness Rag, A ragtime Európában - új gondolatok régi hanghordozók kapcsán (Fordította: Mészáros Erzsébet)
Ittzés Tamás: Liszt Ferenc hatása a ragtime- és a swing-korszakban
Ittzés Mihály: "...Ez nem az Én világom." Kodály a jazzről és a könnyű zenéről - szubjektíven és objektíven
Kovács Soma: Seiber Mátyás és a jazz
Mihály József: A jazz Magyarországon
Orlay Jenő Chappy: Dzsessz-dobbal a világ körül - részletek, Válogatta és jegyzetekkel ellátta: Simon Géza Gábor
Füredy F. Gusztáv: A ma kérdései a jazz problémáiból
Simon Géza Gábor: Az első magyar jazzújság, a Sternberg Híradó
Pál Sándor: A jazz jelesei
Csányi Attila: Arcok a múltból: Oláh Laci
Simon Géza Gábor: Oláh Laci - Jazzdiszkográfia
Nemes Nagy Péter: Martiny Lajos és a magyar swing
Kurutz Márton: Könnyűzene és muzikalitás a magyar filmtörténetben (A kezdetektől 1945-ig)
Olasz Sándor: A jazz hatása a magyar irodalomban 1904-1962
Simon Géza Gábor: Zoller Attila pályakezdése 1958-i
Simon Géza Gábor: Magyar ragtime és jazz 1901-1961 Címsoros diszkográfia
Névmutató
CD melléklet diszkográfiája

ár: 7.000 Ft

forgalmazza:

Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány info@pannonjazz.hu
Magyar Jazzkutatási Társaság info@jazzkutatas.eu
Neuma Zeneműbolt és Antikvárium neumazk@freemail.hu
MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. nagy.tamas@modemart.hu